40 prosent av alle sykemeldinger i Norge skyldes nå diffuse plager som trøtthet og slapphet. NAV mener en årsak kan være at det er lettere enn før å bli sykmeldt.

Skrevet .

NAV mener norske leger bruker «slapphet/trøtthet» når de ikke finner en underliggende medisinsk forklaring for å skrive ut sykemelding. Og legene bruker diagnosen stadig oftere.
rapporten «Arbeid og velferd 2 – 2013» har NAV gått gjennom årsakene til hvorfor norske leger har skrevet ut sykmeldinger fra år 2000 til 2012.

Etaten skriver blant annet at det samlede legemeldte sykefraværet har gått ned.

Det er imidlertid ikke hele sannheten.

For til tross for at det samlede legemeldte sykefraværet minsker, og til tross for at antall sykmeldinger med en klar medisinsk diagnose synker, peker ikke alle piler nedover.

Sykmeldinger på bakgrunn av symptomer og plager er nemlig i ferd med å gå gjennom taket.

«Sykmelding er på mange måter å anse som vanedannende medisin.»

Joakim Lystad

Les mer her:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11025390
NAV-direktør