70 prosent av alle foretak som ble etablert i 2005 var borte i 2010. Men de som overlevde sysselsatte fire ganger så mange i 2010 som i 2005.

Skrevet .

Totalt ble det etablert 47 436 foretak i 2005, og 14 096 av disse var fortsatt aktive fem år senere.

Oversikten gjelder alle enkeltmannsforetak og aksjesleksaper. Nesten halvparten av aksjeselskapene overlevde.

47 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2005, var fortsatt i drift i 2010, mens bare 22 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode.

Fordi aksjeselskapene hadde høyere overlevelsesgrad enn enkeltpersonforetakene, var det i 2010 litt flere aksjeselskaper igjen enn enkeltpersonforetak, henholdsvis 6 590 og 6 224.

Dette til tross for at det i 2005 ble etablert dobbelt så mange enkeltpersonforetak (27 859) som aksjeselskap (13 991).

Sannsynligheten for at et foretak overlever, øker med foretakets størrelse i etableringsåret.

71 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2005, var fortsatt aktive i 2010, mens bare 29 prosent av foretakene med mindre enn fem sysselsatte i etableringsåret overlevde i fem år.

53 prosent av foretakene som hadde sysselsatte i 2005, var fortsatt i drift fem år senere.

Foretak etablert i Sogn og Fjordane hadde den høyeste overlevelsesgraden. Fire av ti foretak etablert i dette fylket i 2005 var fortsatt aktive i 2010. I Aust-Agder og Oppland overlevde henholdsvis 36 og 35 prosent av foretakene i fem år.

Den laveste overlevelsesgraden hadde foretak etablert i Oslo med 25 prosent, Sør-Trøndelag med 27 prosent samt Hordaland og Akershus, begge med 28 prosent.

Men det ble til gjengjeld etablert 15 ganger så mange foretak i Oslo i 2005 som i Sogn og Fjordane.

Foretakene etablert i 2005 som overlevde i fem år, hadde i 2010 nesten fire ganger så mange sysselsatte som i etableringsåret.

Halvparten av foretakene hadde flere sysselsatte i 2010 enn i 2005.

Totalt økte sysselsettingen i disse foretakene med 29 885 personer.

Les mer her:

http://www.ssb.no/fordem/