I fjor tapte Wärtsilä Norway 60 millioner kroner. I år forventes det et lignende underskudd, skriver Bergens Tidende.

Skrevet .

– Nivået på skipsbygging i 2012 var ett av de laveste noen gang. Det fører til et sterkt press på marginene, sier finansdirektør Øyvind Harald Eskeland i Wärtsilä Norway AS til Bergens Tidende.

Skipsutstyrsselskapet med hovedkontor på Rubbestadneset i Bømlo kommune hadde i fjor en liten økning i omsetningen, men måtte tåle et underskudd over 60 millioner kroner. I tillegg gjorde selskapet i fjor store investeringer innen forskning og utvikling, blant annet i det nye testsenteret på Stord. Dette er tiltak som vil bidra til ytterligere vekst fremover.

For Wärtsilä Norway ble fjoråret også preget av omstillingskostnader. I fjor høst ble gir- og propellproduksjonen vedtatt flyttet til Italia og Kina. I den forbindelse fikk man rundt årsskiftet flyttet maskineringen ut av Wärtsilä og inn i et nyetablert lokalt selskap, Olvondo.

– Dette selskapet er i dag en vesentlig leverandør for oss. Dette var en vellykket operasjon både for oss og våre tidligere ansatte, sier Eskeland.

I 2013 har Wärtsilä fått litt mer å henge fingrene i.

– Det vil påvirke resultatet til en viss grad, men samtidig påvirkes marginene av flere forhold, sier Eskeland.

I årsberetningen skriver selskapet at de budsjetterer med en svak oppgang i omsetningen i 2013, men underskuddet vil bli om lag som i fjor. Finansdirektøren bekrefter at de etter åtte måneder ligger omtrent på nivå med fjoråret.

Eskeland er ikke i tvil om hva som har mest å si for Wärtsilä Norways utvikling i den fremover.

– Antall kontraheringer av skip er viktigst. Det avhenger igjen av tilgangen på kapital for dem som kontraherer. Her så vi en forverring tidligere i år, sier han.