Mange hadde møtt fram for å høre NAV-direktør Truls Nordahl gi en status over situasjonen på abeidsmarkedet i Lille Maritim i går.

NAV-sjefen i Rogaland oppfordrer bedriftene til åpne dørene for å gi unge arbeidsledige praksisplasser

Skrevet .

– Situasjonen er krevende, og ledigheten vil fortsette å øke. Haugalandet er bedre posisjonert enn sørfylket, fordi oljeavhengigheten er mindre. Men jeg oppfordrer bedrifter og det offentlige til å ha dørene på gløtt for unge som vil ha praksisplasser. Vi skal være med dere, sa NAV-direktør Truls Nordahl.

I går møtte han og nestleder i Innovasjon Norge i Rogaland, Kari Holmefjord Vervik et syttitalls HN-medlemmer i Lille Maritim. De fortalte begge om hvilke tiltak som er i gang for å avhjelpe den økende ledigheten.

-Vi gjør mye, samtidig som vi venter flere tiltak i Statsbudsjettet, sa Nordahl og listet bl.a. opp dette:

● Kvalifiseringsopplegg for å gi arbeidsledige kompetanse til jobber innen anlegg (vei) som gravemaskinkjører og innen helsesektoren. Områder der det er mange ledige jobber.

● Etablererkurs blir om kort tid satt i gang i Nord-Rogaland for å hjelpe dem som ønsker å starte egen virksomhet.

● Samarbeid med Rogaland fylkeskommune for å hjelpe arbeidsledige ingeniører over i undervisningsstillinger.

● Nav Marked jobber aktivt mot arbeidsgivere for å få opprettet flere praksisplasser.

● Bedriftsintern opplæring (Bio), der Nav skal være med å delfinansiere opplæring når bedrifter ønsker å etablere seg i nye markeder, eksempelvis i nye land.

● Jobbklubb, der arbeids- ledige får veileding i å lage CV, skrive jobbsøknad etc.

Både Nordahl og Vervik oppfordret til kreativ tenkning for å kunne gjøre omstillingsprosessen i arbeidslivet lettere. HN-direktør Egil Severeide minnet om de tiltakspakkene som Regjeringen har lovet, og at midlene må fordeles der behovet er størst.

– Jeg vil minne om at det er i vår region ledigheten fortsatt er størst, sa Severeide.

 

 

Les hva Haugesunds Avis skriver om møtet:

http://www.h-avis.no/nyheter/haugesund/arbeidsliv/maner-til-felles-dugnad/s/5-62-121001

NAV.møte

 

Kari Holmefjord Vervik og Truls Nordahl på Næringsforeningens tema møte i går.