– Et klima med mer ekstremvær krever mer av brygge- og båteierne, sier bryggeekspert Åge Wee.

Flere hundre bryggeanlegg og utriggere får årlig kraftige skader på grunn av uvær langs kysten, og høstens herjinger har vært voldsommere enn vanlig. - Ta klimaet på alvor, mener bryggeekspert.

Skrevet .
Kraftig vind og tøff sjø har herjet i hele høst, noe som har ledet til 
kostbare ødeleggelser langs store deler av kyst-Norge, heter det i en 
pressemelding fra Wee-gruppen.
Tall fra Norsk Naturskadepool viser at det i 2013 blir utbetalt over 
1 milliard kroner i erstatning for naturskader her i landet, noe som 
gjør inneværende år til det nest verste på ti år.
Ekstremværet går også kraftig ut over norske havneanlegg, som mange 
steder ligger svært utsatt til for store bølger og kraftige vindkast.

Betydelige ytre påkjenninger på utstyr som flytebrygger og 
utriggere resulterer ofte i slitasje på festeanordninger og moringer, 
som igjen leder til at brygger slites helt løs. 

Det har en og annen båteier fått merke de siste par månedene.

Krever ekstra tilsyn
Bryggeekspert og daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, 
får daglig rapportering om høststormens herjinger. Han mener skader 
i millionklassen kan unngås dersom ansvarshavende for bryggene tar 
det nye klimaet på alvor.
– Allerede i dag krever brygger langs kyst-Norge et helt annet 
vedlikehold enn andre steder i Europa, og dersom klimaprognosene 
for nordområdene inntreffer blir det bare mer nedbør, vind og sjø 
i årene som kommer. 

Bare i vinter regner vi med at opp mot 20  prosent av alle landfaste 
utriggere blir ødelagt. 

Det er verdt å merke seg for alle som har helårsansvaret for havner
 og brygger, sier Åge Wee i Wee Marine.
Wee har vært opptatt av ekstremværet lenge, og har blant annet 
utviklet et festesystem som gir ekstra slakk mellom brygger og 
utriggere, samt en spesialformet flyteelement for utriggere som lettere 
presses opp av isen. 

Nå etterlyser han en mer ansvarlig holdning til vedlikehold og sjekk av 
bryggeanlegg før høst- og vintersesong.
– Mange slurver dessverre med å sjekke moringer, innfestinger, kjetting, 
lodd og tauverk før vinteren kommer, en kontroll som må gjøres både over 
og under havflaten. 

De fleste er travle og tar sjansen på at det går bra i år også, men da 
er det viktig å tenke på konsekvensene ved å la være. 
Slik været har vært i høst er sjansen stor for at mange brygger sliter 
seg i vinter,  avslutter Åge Wee i Wee Marine AS.