Haugesund Sparebank inviterte til  julemiddag for sine samarbeidspartnere som hvert år  mottar over 10 millioner kroner fra banken.

Skrevet .

Haugesund Sparebank bidrar hvert år med ca. 10 millioner kroner til sponsoravtaler, og gir i tillegg 2 millioner kroner via gavefond. Til sammen har banken 150 avtaler med ulike foreninger og lag i vår region.  Onsdag kveld var de fleste av disse samlet i bankens lokaler i sentrum.

Nybakt kultursjef i Haugesund, Eilif Fjon holdt et foredrag om sektoren han nå representerer, og veien videre med tanke på organisering og utvikling.

Proffsyklisten Sven Erik Bystrøm holdt innlegg om veien fra syklist i Stegaberg til VM gull og livet som proff-syklist i det russiske laget Katjusja. Bystrøm hadde forespeilet banken noen konkrete målsetninger da kontrakten med dem ble signert; et av målene var at han skulle ha etablert seg på et profflag i løpet av 3 år, noe han gjennomførte. Som et tegn på sin takknemlighet, fikk markedssjef André Sæbø overrakt en egen VM -trøye.

Sæbø trakk i sitt innlegg frem hvilke forventninger banken har til foreninger og lag de inngår samarbeidsavtaler med, og han poengterte viktigheten av at en skal ha gjensidig nytte av samarbeidet.

Banksjef Knut Grinde Jakobsen benyttet anledningen til å takke de inviterte for det gode samarbeidet de har med foreninger og lag på Haugalandet.  Han trakk frem flere aktører for en ekstra påskjønnelse for innsatsen med en sjekk på kr 20 000,-Følgende organisasjoner og personer ble tildelt dette: Sven Erik Bystrøm, Kulturnatt, SK Haugar, Haugesund KFUK/KFUM , Norsk Folkehjelp avd. Haugesund  og Friluftsrådet Vest.

Under: Glade vinnere sammen med bankens representanter. Fra venstre Svein Erik Bystrøm, Gunbjørg Bruntveit- Norsk Folkehjelp, Knut Grinde Jacobsen-Haugesund Sparebank, Tina Røvær- Kulturnatt, Øyvind Apeland- KFUK / KFUM, Oddvin Øvernes-Friluftsrådet Vest, Jens Egil Vikanes- Haugar, og André Sæbø-Haugesund Sparebank.

Alle fikk kr 20 000

 

Som et tegn på Bystrøms takknemlighet, fikk markedssjef André Sæbø overrakt en egen VM -trøye.

bank vm skjorte