Inntekter: 1350 milliarder kroner. Utbyggingskost: 200 milliarder. Johan Sverdrup-utbyggingen kan gi 51.000 arbeidsplasser

Skrevet .

Olje for 1350 millliarder skal opp – her endelig noen hyggelige tall for bransjen.

Utbyggingen av Johan Sverdrup er ett steg nærmere.

Nå legges konsekvensutredningen for feltet og kraftløsningen frem. Den viser at her vil det være store muligheter for mange, skriver offshore.no.

51.000 arbeidsplasser.

En full utbygging kan koste opp mot 170-220 milliarder kroner å gjennomføre, ifølge et tidlig anslag. Dette vil gi en produksjon på mellom 550.000 og 650.000 fat per dag.

Utbyggingen av første fase av Johan Sverdrup-feltet er antatt å skape rundt 51.000 årsverk nasjonalt, av dette er hele 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter i Norge og ca 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter. I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil gi 2.700 årsverk, og ved full feltutbygging forventes 3.400 årsverk.

Estimater fra Agenda Kaupang, viser at norsk leverandørindustri vil kunne oppnå over 50 prosent av oppdragene i byggefasen, og rundt 90 prosent i driftsfasen.

670 milliarder i kassen

Et foreløpig anslag viser at den samlede produksjonsinntekten kan bli hele 1350 milliarder kroner over 50 år. Av dette vil selskapsskatt alene kunne gi staten 670 milliarder i direkte inntekter.

De totale investeringene for første utbyggingsfase er 100 – 120 milliarder kroner og en produksjon i området 315.000 – 380.000 fat per dag.

– Johan Sverdrup representerer alt vi står for som industri , og vår tro på fremtiden. Dette blir et gigantprosjekt som vil sikre energiforsyning, arbeidsplasser og gi store ringvirkninger og verdier for det norske samfunnet, industrien og partnerskapet bak utbyggingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel i Statoil i en melding.

Konsekvensutredningen er en del av planen for utvikling og drift som forventes behandlet i Stortinget på nyåret, basert på forventet beslutning i partnerskapet i begynnelsen av februar 2015.

– Det er svært viktig for Johan Sverdrup-utbyggingen at norsk leverandørindustri posisjonerer seg godt for mulighetene som ligger her, sier Nylund til offshore.no

 

Les hva E34 skriver:

http://e24.no/energi/statoil/statoil-johan-sverdrup-vil-skape-51-000-arbeidsplasser/23328038