Norges første konsesjonsgitte vindpark til havs, Havsul, er satt på vent. Haugaland Kraft og SKL er blant de største eierne.

Skrevet .

Vestavind Offshore, som eier prosjektet, ser ingen mulighet til å satse på offshore vindkraft i Norge med dagens rammevilkår.

– Det er bred enighet om at Norges unike petromaritime kompetanse kunne gitt oss en god posisjon i et internasjonalt voksende offshore vindkraftmarked.

Men som i alle andre land som har valgt å satse på offshore vind, er næringen også i Norge avhengig av politisk vilje og starthjelp. Den viljen er ikke til stede, sier styreleder i Vestavind Offshore, Wenche Teigland.

Vestavind Offshore fikk konsesjon for å bygge Havsul i 2009.

En vindpark utenfor Mørekysten med en årsproduksjon på rundt 1 TWh, kunne blitt en viktig industrireferanse for norske leverandører og kompetansebedrifter inn mot et stort og voksende fornybarmarked i Nordsjøen.

Mangler nødvendig politisk støtte

Konsesjonen ble gitt i en tid da man opplevde nedgang og permitteringer i olje- og gassnæringen. I Norge var både den politiske ledelsen og næringslivet opptatt av behovet for flere ben å stå på.

I dag er situasjonen annerledes. Det er høy aktivitet i olje- og gassnæringen, og den politiske viljen til å satse på nye fornybare energinæringer er lavere nå enn for tre år siden. Den nødvendige støtten til offshore vind fra den politiske ledelsen er ikke til stede.

– Elsertifikatene er ikke nok til å finansiere offshore vindkraft i Norge, og Enova har heller ikke fått store nok økonomiske muskler til å kunne bidra med nødvendig kapital. Siden i sommer har vi sett på muligheten for å samarbeide med en olje- og gassoperatør i realiseringen av Havsul.

I lys av en positiv uttalelse fra Oljeskattekontoret om bruk av petroleumsskattemodellen, lå det en mulighet i å bruke kraften fra Havsul til elektrifisering av olje og gassanlegg.

Men vi ser at det vil kreve tid å komme i mål med en avtale og derfor vil styret i Vestavind Offshore anbefale eierselskapene å sette Havsul-prosjektet på vent, sier Teigland.

Formidabel teknologiutvikling

Hvor lang tid det vil gå før Havsul-prosjektet kan hentes frem igjen, er vanskelig å si nå.

– Det har skjedd en formidabel teknologiutvikling innen offshore vind de siste årene. Vestavind offshore har vært en pioner og bidratt til å tenke nytt om installasjon og utforming og dermed til å kutte kostnader.

Utviklingen kommer til å fortsette, og økonomien i offshore vind vil bli bedre enn den er i dag. Men hvor lang tid det vil ta før offshore vindkraft kan realiseres i Norge, er vanskelig å si.

Det trengs enten en endring i prioriteringene fra politisk hold, eller så må vi vente til teknologiutviklingen gjør at offshore vindkraft kan konkurrere innen dagens rammer, sier Teigland.