For et knapt år siden gjestet han Næringsforeningen og fortalte om kampen mot kreftsykdommen og hvordan han ble møtt på jobben. Den 22. mai døde Ivar Keyser-Olsen i stt hjem, bare 36 år gammel.

Skrevet .

– Ikke isoler oss. Ta heller en telefon for mye, enn en for lite. Det verste er å ikke bli regnet med, sa Ivar Keyser-Olsen da han fortalte om sin kreftsjukdom og jobben på HNs næringscafe.

Sammen med Mette Wee var han invitert for å snakke om dette tabubelagte området. Også  Målfrid Eide i Kreftomsorg Rogalands avdeling i Haugesund deltok i et møte som rørte mange.

Keyser -Olsen arbeidet på en ungdomsskole på Karmøy , og ble rammet av hjernekreft. Prognosene er dårlige, men Kayser Olsen var opptatt av nåtidens muligheter.

– Hver dag er dyrebar, og jeg vil leve her og nå, fortalte han.

-Jobben har alltid betydd mye for meg, og jeg har et sterkt ønske om å bidra så lenge jeg kan. Men byråkratiet gjør det vanskelig. Jeg har tilbydd meg å jobbe gratis, sa Keyser-Olsen, som gav arbeidsgivere det klare råd å opprettholde kontakten med den som blir rammet av kreft.

Etter møtet i Næringsforeningen ble Keyser-Olsen intervjuet i flere medier og hans klare budskap til bedrifter og institusjoner om hvordan de skal møte kolleger med kreftsjukdommen, ble hørt.

    Les mer her:
https://nforeningen.no/ikke-glem-oss-ut/148872
https://nforeningen.no/hvordan-blir-de-m-tt/148846

Les mer  om Kreftomsorg Rogaland
http://www.kreftomsorg.no/kontakt/kontakt-haugesund