Prøveprosjektet utenfor Sør Karmøy har vært et testprosjekt som har vært i drift siden 2009.

Statoil vil bygge og drifte en flytende vindpark utenfor Skottland. Den blir Europas største i sitt slag, og bygger på Hywind-konseptet utenfor Karmøy.

Skrevet .

Total kapasitet er beregnet til 30 megawatt.

Prosjektet består ifølge Stavanger Aftenblad av fem flytende turbiner i Buchan Deep-området som ligger 20-30 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire.

Den flytende vindparken bygger på Statoils prøveprosjekt Hywind utenfor Karmøy, som har vært i testdrift siden 2009.

The Crown Estate, som forvalter eiendommer tilhørende Storbritannia, skriver i en pressemelding at dette er det største flytende vindprosjektet i Europa og blant de største i verden. De har forhandlet med Statoil om avtalen i to år, og Statoil jobber nå med å sikre nødvendig samtykke fra den skotske regjeringen.

– Vi vil nå fortsette utviklingen av vindparken utenfor Skottland mot en endelig investeringsbeslutning, sier Siri Espedal Kindem som er direktør for fornybar energi i Statoil.

Den flytende vindmøllekonstruksjonen består av en stålsylinder som er fylt med ballast bestående av vann og stein. Den stikker 100 meter ned under havoverflaten og er festet til havbunnen med tre ankerfester