Fra venstre Daglig leder Kurt Eskevik og Servicemarkedssjef Arne Svinelid ved Møller Bil.

«Vi ønsker å ta kontroll over hele skadeprosessen» sa daglig leder Kurt Eskevik under åpningen av det nye skadesenteret til Møller Bil på Raglamyr.

Skrevet .

Det nye skadesenteret er på 1800 kvm og inneholder for uten karroseriverksted, vaskehall, ekspressverksted, understells verksted og et topp moderne lakkeringsverksted.  Sistnevnte er en nysatsning, da denne tjenesten tidligere har blitt satt bort til eksterne aktører, men nå ønsker altså Møller Bil å tilby hele skadereperasjons-prosessen under ett tak. «På den måten blir vi langt mindre sårbar i forhold til mulige forsinkelser og annet som kan oppstå når en leier inn deler av tjenesten» sier Eskevik til hninfo.no

Selve byggeprosjektet har tatt 9 måneder å gjennomføre og utgjør en samlet investering på kr 40 mill. Eskevik kan ikke få skrytt nok av sin Servicemarkedssjef Arne Svinelid for den innsatsen han har gjort ved å lede prosjektet, som inneholder det aller mest moderne utstyr som er tilgjengelig i markedet.

Ideen til å etablere skadesenteret kom når bedriften innså at de hadde for små salgsarealer og måtte frigjøre plass. Fra og med nyttår vil nemlig Volkswagen-avdelingen splittes opp, og en vil etablere en egen avdeling for nyttekjøretøy. Ved å flytte karroseriavdelingen mm. over i det nye skadesenteret  frigjør en altså plass til denne nysatsningen.

Eskevik trekker frem selve tomtekjøpet som den tøffeste delen av prosjektet, da beslutningen skulle taes midt under finanskrisen. «Det var nå eller aldri» sier en smørblid leder som er lettet over at prosjektet er blitt så vellykket.