Maersk Oils Culzean-prosjekt inkluderer tre plattformer og en FSO (Floating Storage and Offloading unit) på gassfeltet. Illustrasjon: Maersk Oil.

Strategisk kontrakt med danske Maersk tar Omega opp i en ny divisjon, mener ledelsen

Skrevet .

Omega har inngått avtaler for leveranse av spisskompetanse og systemer til Maersk Oil North Sea UK Ltd for sammensettingen av plattformene til Culzean-prosjektet. Omega skal bidra med ekspertise innen forberedelser, planlegging og gjennomføring i prosjektet.

Til sammen skal tre plattformer og en FSO (Floating Storage and Offloading unit) ferdigstilles på gassfeltet som ligger på britisk sokkel. Nøkkelpersonell fra Omega er stasjonert i Singapore hvor plattformene er under bygging, og vil sammen med ressurser fra Omegas avdeling i Singapore jobbe i et team med Maersk Oil for å forberede og planlegge jobben offshore.

Maersk Oil benytter Omegas Pims-system i stor utstrekning for gjennomføring av sine prosjekter både innen teknisk, administrativ og prosjektkontroll. Nå benyttes systemene også på Culzean-prosjektet.

– Entreprisekontrakten med Maersk Oil løfter Omega inn i en ny divisjon hvor vi tar et større ansvar for arbeidsprosessene som er integrert i vårt system. Ferdigstillelsessystemet leveres med nøkkelpersonell med høy faglig kompetanse innen offshore sammenstilling. Vårt system og personell blir benyttet av flere større aktører på norsk sokkel og har vist seg å være ledende på området. Dette gir oss muligheten til å bruke gode erfaringer fra tidligere prosjekter for å sørge for en sikker og effektiv gjennomføring, forteller avdelingsleder i Omega, Thomas Sundsøy.

Gassfeltet Culzean har en estimert verdi på opptil 250-300 millioner oljefat. Feltet ble oppdaget i 2008 og drives av Maersk Oil. Planlagt oppstart for produksjon er 2019 hvor produksjonen er estimert til å fortsette i 13 år framover. Per dag skal det utvinnes mellom 60 000- 90 000 fat.

Omega er en global leverandør av personell og systemer til prosjekter av alle størrelser. Tradisjonelt har bedriften jobbet innen olje og gass, men har de siste årene fått innpass i bygg- og anleggsbransjen hos større aktører som Statsbygg, Sykehusbygg og Oslo kommune.