Norske bedrifter er så flinke til å bruke teknologi at Norge klatrer fire plasser til nummer 11 på en internasjonal rangering av lands konkurranseevne.

Skrevet .

Norge klatrer fire plasser til en 11. plass av totalt 148 land i World Economic Forums (WEF) årlige undersøkelse om konkurranseevne, skriver Dagens Næringsliv.

Norge klatrer ifølge rapporten mest av landene i Vest-Europa.

Konkurranseevnen oppgis som et snitt av flere ulike parametre. I kategorien «technological readiness» stiger Norge med ti plasser til en tredjeplass.

– Kompenserer på teknologi

– Norge er veldig utsatt med høyt kostnadsnivå, men kompenserer for det med å være langt fremme på teknologi, sier Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI, som har vært med på utformingen av rapporten.

Samtlige nordiske land kommer godt ut i undersøkelsen. Det skyldes først og fremst gode institusjoner, lav korrupsjon og stabilitet, ifølge Reve. Lav arbeidsløshet, gode finansmarkeder og et mer fleksibelt arbeidsmarked enn Sverige er med på å trekke Norge opp.

Kleven-verftene på Sunnmøre er et eksempel på en norsk bedrift som satser på roboter og laserteknologi for å effektivisere.

De er i gang med en kraftig effektivisering av produksjonen. Stålbehandling og sveising skal gjøres av roboter, og verftene tar i bruk ny laserhybrid sveiseteknologi. Det gjør at deler av stålbyggingen, som tidligere ble gjort i Polen, flyttes hjem.

Les mer her:

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2675566.ece