- Detaljnivået oppnådd av ADUS DeepOcean sine nye subsea laser survey har langt overgått våre forventninger, heter det i pressemeldingen fra Deep Ocean.

ADUS DeepOcean, et heileid datterselskap av DeepOcean Group Holding BV, har sikret seg kontrakt på banebrytende 3D laser survey utenfor Afrika-kysten

Skrevet .

Dagens klima i olje og gassindustrien skjerper behovet for kosteffektive og innovative tilnærminger til mange offshore operasjoner. Dette inkluderer mange tildels rutine pregede survey of inspeksjonsoppgaver, heter det i en pressemelding fra selskapet.

ADUS DeepOcean og DeepOcean Ghana LTD har nylig gjennomført et innovativt dypvanns subsea 3D laser survey på kysten av Vest-Africa for Tullow Oil. Dette er det første store kommersielle survey med denne metodikken, og markerer begynnelsen på en ny æra av høyoppløselig, kosteffektiv datainnsamling subsea.

Survey operasjonene omfattet 12 drillingsentre og totalt 27 metrologier på mellom 800 og 1800 meters vanndyp. Prosjektet setter nye standarder for høyoppløselig 3D survey, samtidig som det verifiserer nye og raske løsninger for kontaktløse alternativ til konvensjonell survey metrologi.

Den dynamiske laser survey løsningen, fra en ROV i bevegelse, består av en dypvanns-ratet 2G Robotics ULS 500 Pro Laser og Sonardyne’s SPRINT INS system. Prestasjonene til systemet overgikk forventningene og viste nøyaktigheter ned mot 1 cm i dynamisk operasjon.

Nøyaktige 3D punktskyer produsert ifra surveyet sammen med innovative modelleringsteknikker utviklet av selskapet selv, gir DeepOcean ingeniørene verdifull kvantitativ og situasjonsinformasjon for IMR operasjoner og til å gjøre metrologi som bidrar til økt effektivitet for kundene.

«Detaljnivået oppnådd av ADUS DeepOcean sine nye subsea laser survey har langt overgått våre forventninger. Data og bildemateriale som er produsert har vist seg verdifulle for å øke vår forståelse for dynamikken i subsea strukturene våre, og gjør det mulig å ta gode «informerte» beslutninger.» kommenterer  Hugues Villedey, Subsea Projects Manager i Tullow Ghana Limited.

Suksessen med disse nye survey operasjonene har gitt en tre års kontrakt for DeepOcean Ghana Ltd.