Asbjørn Moe fra Fikse og HN var klar i sitt budskap til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om E-134 og Norsk Transportplan (NTP)

Asbjørn Moe fra Fikse og HN var klar i sitt budskap til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om E-134 og Norsk Transportplan (NTP)

Skrevet .

I sitt innlegg vektla Asbjørn Moe viktigheten av å se hele E-134 under ett med tanke på samfunnsøkonomisk nytteeffekt. I det første utkastet til NTP er veistrekket blitt splittet opp i flere deler med ditto lav nytte-effekt. Dette mener Moe er stikk i strid med føringene som Samferdselsministeren la opp til, når han opprinnelig ba Statens Veivesen utrede grad av samfunnsøkonomisk nytteeffekt for ulike alternativer øst-vest. Denne analysen endte med at E-134 scoret desidert best, og de fleste regnet derfor med at tilsvarende bruk av midler skulle bli tilgodesett E-134 ved fremleggelsen av NTP. Slik gikk det ikke, og samferdselsdepartementet bruker nå nytteverdi pr enkelt prosjekt, fremfor å se nytteverdien i en helhet som er det eneste fornuftige sa Moe til statsråden.

I tillegg har enkeltprosjekt som utredning av forbindelse til Bergen via Odda blitt utelatt, og prosjektet med omlegging av E-134 om Rauland. -Begge prosjektene var i Statens Veivesens analyse klare samfunnsøkonomiske vinnere i dokumentet som ble fremlagt ministeren tidlig i 2015 sier Moe til hninfo, som ser fram til at helhetlig lønnsomhet blir vektet i den videre prosessen.

Asbjørn Moe representerte Fikse (daglig leder) og HN (styremedlem) under innspillmøte til Statsråden sammen med Bernt Jæger fra HN. Møte var satt opp i regi av LO og NHO og ble avholdt i lokalene til NHO i Stavanger. Det var ca. 30 inviterte deltakere fra næringslivet i fylket til stede på møte, og for uten E-134, ble blant annet emner som E39, Jærbanen, datafiber lagt frem for ministeren fra andre innledere.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen kom ikke med noen konkrete lovnader i sin tilbakemelding til deltakerne på møte, men lovet å ta innspillene med seg i den videre prosessen rundt NTP.

Bilde under: Statsråd Ketil Solvik-Olsen orienterte om NTP-prosessen

ketil solvik olsen

Les også:

Alle vil ha E-134

E-134-best for trafikantene