Etter samtale med kona og en grundig verdirefleksjon tok Geir Lippestad på seg oppgaven med å forsvare Norges mest forhatte mann. På Haugalandskonferansen fortalte han om hvordan han la opp sin kommunikasjonsstrategi etter 22.juli.

Skrevet .

Den dagen Geir Lippestad tok på seg oppdraget med å forsvare mannen som tok 77 menneskeliv 22. juli 2011, var han helt rådvill. Hvordan skulle han kommunisere med omverden? Etter hvert skrev han noen få ord som skulle være viktig for han de neste ukene. Der stod det:

Verdikommunikasjon: Rettsikkerhet, demokrati
Hvordan opptre: Åpen, ærlig og verdig.

Slik forteller den kjente forsvarer om hvordan han la opp sin kommunikasjonsstrategi dagene etter 22. juli. Det handlet om hvordan vi skulle ivareta vår rettsikkerhet, vårt demokrati og vårt rettsystem.

– I intervju etter intervju trakk jeg frem gjerningsmannens behov for en forsvarer, hvorfor det nettopp nå var så viktig å stå opp for vårt rettsystem. Samtidig var det viktig å opptre med verdighet, ærlighet og være så åpen som mulig på det som jeg kunne være åpen om. Det er dette jeg ser på som verdikommunikasjon, og det er utrolig viktig.

Lippestad skiller gjennom verdikommunikasjon og teknisk kommunikasjon. For Lippestad var den tekniske kommunikasjon, selve jussen i saken, noe som måtte komme senere. Å finne balansen mellom disse to kan være avgjørende for omdømme til både enkeltpersoner og bedrifter.

– Det samme kan gjelde en arbeidsulykke på en arbeidsplass. Dersom flere personer har skadet seg og media dukker opp, kan det være fristende å fraskrive seg ansvaret ved å svare: – Det er innleid arbeid og det er ikke vi som har satt opp stillaset hvor ulykken skjedde. I slike tilfeller vil omdømme rase nedover. Det er i slike tilfeller man må tenke på verdikommunikasjon. Denne kommunikasjonen er viktig både ut til omverdenen og innad i teamet. For kommunikasjon skaper motivasjon.

– Det bedriften må gjøre en slik situasjon er å ta innover seg det som har skjedd. Fortelle at det som har skjedd er grusomt og alt skal gjøres for å finne ut av det som skjedd. Ta vare på familien til berørte. Så får heller de mer tekniske kommunikasjon komme når svarene er på plass. Skillet mellom verdikommunikasjon og teknisk kommunikasjon kan være helt avgjørende om omdømme styrkes eller svekkes.