Viktige møter med viktige personer. Her er Toralv Mikkelsen, Asbjørn Moe og Egil Severeide i samtale med Høyres Torhild Eidsheim på Stortinget.

Forsert utbygging av tunnel mellom Seljestad og Røldal er kravet. Stortingsrepresentantene fikk hakeslipp av Fatland-tall.

Skrevet .

Denne uka har HN-direktør Egil Severeide sammen med en sterk delegasjon fra nordfylket og Stavanger promotert E 134 som hovedfartsåre østvest for stortingspolitikerne. Kravet var spisset- og krystallklart: Få tunnelprosjektet mellom Seljestad og Røldal fram fra andre til første periode i Norsk Transportplan (NTP).

Den legges fram ved påsketider og skal bankes gjennom i Stortinget i juni. Den forteller hvilke prosjekter som skal prioriteres i neste 10 års-periode. Selv om det er bred faglig enighet om at E 134 skal være den foretrukne av to hovedveier mellom øst og vest, viser ikke det igjen i nåværende NTP. Tunnelprosjektet Seljestad-Røldal er f.eks. først ført opp i andre periode, med potensiell byggestart rundt 2023.

– Den må skyves fram i køen, slik at vi kan starte med det store prosjektet med å få en vintersikker hovedvei mellom øst og vest snarest , var kravet fra delegasjonen. Og de frammøtte politikerne fikk seg aldri så liten tankevekker da Asbjørn Moe i Fikse Næringsutvikling (Etne/Vindafjord) la fram tall fra slakteribedriften Fatland om slitasje og drivstofforbruk på materiell som kjører strekningen Oslo – Ølen sammenlignet med strekningen Oslo-Trondheim.

Levetiden på materiell på strekningen Ølen-Oslo er halvparten, mens drivstofforbruket per mil er dobbelt så høyt, sa Moe, som viste til at  den store høydeforskjellen mellom Seljestad og Liamyrane (opp og ned bakkene ved Røldal) gjør dette strekket til en spesiell utfordring.

-Å starte her er et rent miljøprosjekt, sa Asbjørn Moe.

NHO og LO var medarrangører og dokumenterer den nasjonale oppbackingen som prosjekt E134 har.

Med på møtene i Oslo var adm.dir. Tormod Karlsen i Haugaland Vekst, styreleder Roald Aga Haug og daglig leder Børge Skårdal i E134 Haukelivegen AS, Tormod Andreassen i NHO Rogaland, Toralv Mikkelsen fra Odda, daglig leder Asbjørn Moe fra Fikse og prosjektleder Odd Henry Dahle. LO-leder i Rogaland, Øystein Langholm Hansen, som nå vikarierer som stortingsrepresentant for Rogaland, var tilrettelegger for arrangementet.

Bilde1