Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå videreutdannelse i prosjektadministrasjon og ledelse.

Skrevet .

Det er i prosjekter nytenkningen og innovasjonen skjer, sier Felipe Panza,  førstekonsulent ved Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for etter- og videreutdanning.

Prosjektadministrasjon og ledelse har et omfang på 10 studiepoeng og består av 3 hovedmodulerbasert på utviklingstadier i et prosjekt. Forelesingene tar deg gjennom sentrale

tema innen moderne prosjektadministrasjon og ledelse.

Du får kunnskap om de normale fasene i et prosjekt; fra evaluering og utvelgelse til oppstart, planleggingen, iverksettelse og avslutning.

Faget gir studentene en forståelse for prosjekt som arbeidsform, begrepsapparat og kompleksitet samt et kritisk innblikk i dets metodologi.

Målgruppen er administrasjonsansatte, prosjektmedarbeidere, mellomledere, HR-medarbeidere, prosjektledere, ingeniøreog fag-spesialister i offentlig og privat sektor.

Les mer her:

HSH Prosjektadm. og ledelse A5 2014