Et tilfredsstillende resultat og god vekst, som gir de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre i Haugesund Sparebank.

Skrevet .

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2016 utgjør 92,3 millioner kroner hvorav  21,3 millioner kroner er avsatt til skatt. Av resultatet etter skatt er  foreslått avsatt 2 millioner kroner til gavefond. 4,9 mill kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 3,8 mill kroner er foreslått utdelt som utbytte, mens 64,1 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.

Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til boligkredittselskap, er på 6,2 prosent, mens innskuddsøkningen er på 5,5 prosent, heter det i en pressemelding fra banken.

Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2016 på 9.553,5 millioner kroner. Dette er en økning på 280,1 millioner kroner eller 3 prosent det siste året. Bankens forvaltningskapital, inkludert overførte lån til bankens boligkredittselskap, endte på 11.143 millioner kroner ved årsskiftet.

Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 16,98 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 21,11 prosent.

Bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundene, eiere og ansatte, samt at banken skal kunne bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Bankens visjon, «Lokal, nær og personlig», har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har Haugesund Sparebank også kontor i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.

Haugesund Sparebank fikk i fjor 1.770 nye kunder. I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse.

Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. I 2016 betalte banken nærmere 10 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 130 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt nærmere 1,5 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål.