Prisfall på aluminium til tross: Hydro på Karmøy leverer bedre resultat enn i samme periode i fjor.

Skrevet .

HMS

−Sykefraværet er på 3,7 %
−Ingen fraværsskader pr. 3.kvartal 2015

 

Finansielle hovedtall

−Omsetningen økte for årets 9 første mnd fra 2.670 MNOK (2014) til 3.177 MNOK (2015). Økningen er drevet av svakere norsk krone og høyere premier over LME.
−EBIT ble 478 MNOK pr. sept 2015 mot 101 MNOK for samme periode i fjor.
−Prisene på standard aluminium i USD har vist en fallende tendens hittil i år, og er kun delvis kompensert gjennom en svakere norsk krone mot USD.

 

Investeringer

Karmøy Metallverk har besluttet å investere i nytt utstyr for ultralydtesting av støperiprodukter fra pressboltstøperiet.

Med nylige investeringsvedtak på over 20 MNOK, sikter Karmøy Metallverk med dette mot å bli en viktig leverandør av aluminium til den stadig voksende og kvalitetsbevisste bilindustrien i Europa.

Her er hovedtallene: