Ingen boligprodusenter er i nærheten av lønnsomheten til Øster Hus i Sandnes. Snart kommer han til ByggArena i Festiviteten.

Skrevet .

Stavanger Aftenblad har sett nærmere på aktørene i boligmarkedet i sørfylket. Øster Hus gjør det best av alle. Grunderen Njål Østerhus er en av hovedattraksjonene under bygg- og anleggsbransjens storsamling 19. oktober; Byggarena.

Øster Hus-selskapene bygger eneboliger, rekkehus og leiligheter effektivt. Metoden er å grave ut og gjøre ferdig alle grunnmurer til kanskje 60 boliger i et delfelt før salget starter. Et tømrerlag bygger fire til åtte boliger om gangen.

Njål Østerhus anslår at én tredel av den gode inntjeningen skyldes effektivisering, én tredel er tradisjonelt byggeri og én tredel høy prisstigning på innkjøpte tomteområder.

Fredag 19. oktober kan du høre ham selv fortelle om boligsuksessen på Nord Jæren. Her har sikkert mange litt å lære…

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Oster-Hus-og-arkitektene-tjener-mest-3024158.html

Program og påmelding til Byggarena:

http://jobbognaering.no/byggarena.html