Unge som er i tidlig i sin yrkeskarriere bør være opptatt av pensjon. Små endringer i vilkårene kan gi store utslag ved pensjonsalder

Skrevet .

Frokostkurset torsdag denne uka var viet Tjenestepensjonen og endringene i den, og  Kjell Birkeland sammen med kollega i SR Bank Anne Lise Krossgått Førre var foredragsholdere. Det var stort engasjement blant de frammøtte, og mange spørsmål og diskusjoner om hvilke konsekvenser endringer i tjenestepensjonen fra 1. januar 2014 vil ha for bedriftene og deres ansatte.

– Dette er et spennende tema og enda flere burde hatt et bevisst forhold til pensjon.

Dette gjelder spesielt unge som er tidlig i sin arbeidskarriere, der små endringer i vilkår kan gi store utslag ved pensjonsalder, var et av Birkelands viktige poenger.