Arve Kambe (H), Bente Thorsen (Frp), Hege Haukeland Liadal (A, ny) og Geir Toskedal (KrF,ny) skal forsvare regionens ære på Stortinget. Sveinung Stensland (H) var nære på, men tapte på målstreken

Skrevet .

Totalt sett er det status quo for representasjon fra nordfylket om vi målter det mot dagens sammensetning på Stortinget.

Thorfinn Opheim fra Sauda erstattes av Hege Haukeland Liadal på Arbeiderpartiets liste, mens Geir Toskedal fra KrF tar Frp-eren Øyvind Vaksdals plass.

Hadde Stensland kommet inn, vill nordfylket ha styrket seg med en representant og fått fem på Tinget.

Sannsynligheten for at Stensland likevel kommer til å bli en hyppig gjest på Tinget, er stor. Bent Høie ligger an til å bli ny statsråd, muligens helseminister, og da vil varamann Stensland rykke inn på hans plass.

Her er Rogalands representanter:
http://valg.nrk.no/valg2013/valgresultat/fylker/rogaland

Til å representere våre naboer i Sunnhordland ble disse valgt:
Øyvind Halleraker (H), Magne Rommetveit (A) og Knut Arild Hareide (KrF)

Her er Hordalands representanter:
http://valg.nrk.no/valg2013/valgresultat/fylker/hordaland