Rogaland er det fylket som har flest arbeidsplasser innen maritim næring med 24 293 ansatte. Mange av dem jobber i rederier fra Haugesund-regionen.

Rogaland er kåret til det største verdskapingsfylke i norsk maritim næring. Verdiskapingen i Rogaland er på 41,1 milliarder kroner, dobbelt så høyt som i Oslo.

Skrevet .

Dette går fram av en fersk rapport om maritim verdiskapning som analyseselskapet Menon Business Economics har laget på oppdrag fra Maritimt Forum. Rapporten ble presentert under den maritime konferansen i Haugesund denne uken.

Går man tilbake til 2004 var verdiskapingen i maritim næring omtrent like stor i Hordaland, Rogaland og Oslo. I dag er derimot verdiskapingen nesten dobbelt så høy i Rogaland som i Oslo.
Utviklingen skyldes at Oslo knapt har hatt vekst i den maritime verdiskapingen mellom 2004 og 2012, mens Rogalands maritime verdiskaping er tredoblet.
Mer enn 50 prosent av den maritime verdiskapingen i Norge er generert i de tre fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. I alle disse fylkene har man sterke miljøer som arbeider opp mot olje- og gassaktivitet til havs.Den viktigste årsaken til at Rogaland ligger på topp er de store bore- og produksjonsselskapene som COSL, Songa, Transocean, Ocean Rig og flere. De fleste bore- og produksjonselskapene som har virksomhet på norsk sokkel har kontor i Stavanger. I tillegg har Rogaland store rederier som har spesialisert seg på tjenester til olje- og gassvirksomheten sammen med verft og utstyrsprodusenter.
Det fylket som har hatt den relativt største veksten siden 2004 er Vest Agder, som har femdoblet verdiskapingen innen maritim industri. Veksten skyldes i hovedsak selskapene som produserer boreutstyr som National Oilwell Varco og Aker MH.Ser man på antall ansatte i maritim næring i hvert fylke er også Rogaland på førsteplass med 24 293 ansatte. Deretter følger Hordaland med 18 489 og Møre og Romsdal med 15 228 ansatte. På fjerdeplass følger Oslo med 7750 og Akershus med 6842 ansatte.
Bryter man tallene ned og ser på hver kommune i Rogaland er Stavanger på topp når det gjelder antall ansatte i maritim industri med 11 447. Deretter følger Sola med 3 616, Haugesund 2 473, Karmøy med 2 185 og Sandnes med 1 860.
I Hordaland er naturlig nok Bergen på topp blant kommunene med 10 340 ansatte i maritim næring, mens Bømlo kommer på andre plass med 1 652. Deretter følger Fjell med 1 237 og Austevoll med 1 217.