Gro Håland fra Haugaland Industri var en av dem som ville ha boken til Hanne K. Rohde. Her sammen med forfatteren og bokhandler Jan Mathiassen.

Det var kø av folk som ville ha signert bok av Hanne K. Rohde på HR-konferansen i går. Ikke rart; hun fikk toppkarakter av en oppstemt forsamling i Rica Maritim

Skrevet .

Så langt, når nærmere en tredel av deltakerne på Næringsforeningens HR-dag har gitt sin evaluering, ligger den populære politilederen, forfatteren og foredragsholderen fra Oslo an til å få tidenes score på et HN-arrangement. 5.8 av 6 mulige betyr at rundt åtte av ti av de som har svart, gir Rohde en ren sekser for foredraget «Når det røyner på».

Hun gav av seg selv i et foredrag om en tid med sorg, sykdom, holdninger og utfordringer i medgang og motgang. Åpent og ærlig fortalte hun om familiære hendelser, om miljøet på jobben ved Oslo Politikammer og de lærdommer hun har trukket etter mange år som leder. Et foredrag som traff og som gav de 225 fremmøtte anledning til refleksjon.

Men Rohde var ikke den eneste som fikk deltakerne på dette store HN-arrangementet til å nyte dagen. Så langt er scoren på spørsmålet om inntrykket av gårsdagens konferansen 5.4 av 6 mulige. Det betyr at en stor overvekt har gitt ren sekser for HR-dagen.

Kanskje ikke så rart; Et A-lag av kapasiteter innen HR øste av sine erfaringer og gav gode råd om hvordan håndtere konflikter og motivere sine medarbeidere. Språkfenomenet Sylfest Lomheim og lege og professor Per Fugelli avsluttet dagskonferansen med tankevekkende foredrag om talens betydning og hvordan du skal leve ditt eget liv og ikke hele tiden løpe dit andre vil du skal løpe. Finn ditt «nok-punkt» var Fugellis klare formaning til forsamlingen.