Human-gründer Geir Haraldseids gav råd om "den vanskelige samtalen" til et sekstitalls HN-medlemmer  denne uka. De gav frokostkurset toppscore!

Skrevet .

Alle med personalansvar vet at «den vanskelige samtalen» er en uunngåelig del av jobben. Som leder er det før eller senere påkrevd å ta opp et vanskelig tema med en medarbeider. Mange vegrer seg for å ta de vanskelige samtalene. Det handler ofte om at vi mangler trening – og rett kunnskap, var Haraldseids utgangspunkt. Han var med og starte selskapet Human, som bl.a. driver med opplæring og trening av ledere i og utenfor regionen vår.

Gjennom de to timene kom Haraldseid med konkrete råd om hvordan du skal gå fram, og hvilke fallgruber du må unngå. Som det å utsette eller å ta en slik samtale på sparket eller når du  eller når du er i affekt.

-Ikke lurt, sa Haraldseid som poengterte viktigheten av  grundig forberedelse.

– Vær tydelig på hensikten.Skriv ned målet med samtalen på forhånd, sa Human-gründeren.

Den foreløpige evalueringen fra deltakerne viser at arrangementet falt i smak. Fra en skala fra 1 til 6 gir deltakerne 5.4 på spørsmålet om forventningene ble innfridd…

 

Foreløpig evaluering – frokostkurs 14. januar 2016
Januar 2016 – Den vanskelige samtalen
Informasjon i forkant

5,1

Møtelokalet

4,8

Faglig innhold

5,3

nettverksarena

4,1

Konseptet

5,1

Varighet

5,3

Innfrielse av forventninger

5,4