I skarp konkurranse er Martha Kold Bakkevig innstilt til styreverv i to sentrale, norske bedrifter.

Skrevet .

Martha Kold Bakkevig, tidligere adm. dir. i DeepWell og nåværende styreleder i Haugesundregionens Næringsforening, er  innstilt som styremedlem i Kongsberg Gruppen ASA og Borregaard ASA. Begge selskapene er børsnoterte og omsatte i fjor for henholdsvis rundt 15 og 4 milliarder kroner.

Kold Bakkevig har vært gjennom omfattende kvalifiseringsrunder, og innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Generalforsamlingen i selskapene avvikles senere i april.

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt teknologikonsern, som leverer avanserte teknologiske løsninger  til forsvars-, maritim-, olje og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.

Borregaard er et internasjonalt konsern som produserer biokjemikalier basert på tømmer.