Skisse av den rehabiliterte Harristerminalen. Ill: Omega Areal.

Slangeleverandøren TESS vil totalfornye Harristerminalen på Risøy i Haugesund. TESS Vest as har tegnet en tiårs leieavtale med Karmsund Havnevesen.

Skrevet .

Harristerminalen på Garpaskjærskaien Øst ligger iøynefallende til i den nordlige innseilingen til Smedasundet. TESS vil totalfornye bygget utvendig og vil dessuten innrede 1000 kvadratmeter til eget bruk. Går alt etter tidsplanen vil virksomheten flytte inn i de nye lokalene på Risøy ved det kommende årsskiftet, heter det i en pressemelding fra partene.

For å oppnå et smidig og tett samarbeid med kunden ble det samtidig aktuelt å flytte til Risøy. TESS tok derfor kontakt med Karmsund Havnevesen. Etter påfølgende forhandlinger ble det oppnådd enighet om at TESS fornyer bygningen og tilpasser den til eget bruk. Den skal blant annet inneholde slangeverksted, butikk for industrivarer og rikelig med lagerplass.

Deler av det fornyede bygget vil være dedikert for samarbeidet med Aibel. Byggesaken ligger for øyeblikket til behandling i Haugesund kommune. Etter planen vil byggearbeidet starte i begynnelsen av september. Prosjektet skal være avsluttet før jul.

Karmsund Havnevesen vil tilrettelegge for mer aktivitet på Risøy. – Garpeskjær har en svært sentral beliggenhet i et område med stort potensial. Nybygget til TESS og de nye Aibelkontorene i området rundt Garpeskjærskaien og Haugesund Havnepark gjør området til et attraktivt sentrumsområde fremover.

Sammen står vi nå for en omfattende og positiv byutvikling og tilrettelegger aktivt for mer aktivitet i denne delen av byen. Vi er svært tilfreds med å fåTESS som ny leietaker, sier havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havnevesen.