Det er særlig innen sykehus og kommunale omsorgstjenester at tallet på offentlig ansatte har økt.

Tallet på offentlig ansatte her i landet har tredoblet seg siden 1970. Ved utgangen av 2013 var knapt 700.000 personer ansatt i stat og kommune, melder SSB

Skrevet .

I 2013 var antall årsverk i offentlig forvaltning 690 000. Det er en økning på hele 440 000 siden 1970. Oppgangen innebærer nesten en tredobling av offentlige årsverk i perioden. Til sammenlikning økte antall årsverk i  privat sektor med 20 000 flere enn i offentlig forvaltning. Dette tilsvarer imidlertid kun 37 prosents vekst. Til sammenligning var befolkningsøkningen i perioden bare 32 prosent, heter det i rapporten fra SSB.

Utviklingen i antall årsverk i perioden 1970 – 2013 kjennetegnes av følgende:

  • Sterk stigning i forvaltningens andel av total sysselsetting frem til 1993, andelen er relativt stabil etter 1993.
  • Veksten har i hovedsak kommet i sykehus og kommunale omsorgstjenester.
  • Stor vekst i antall offentlige årsverk i hele perioden.

 

Det har blitt flere offentlige årsverk hvert eneste år i 43-årsperioden vi her studerer. Størst årlig økning var det i perioden 2006–2009 med i gjennomsnitt 18 500.

Lavest var økningen i perioden 2000–2004 med i gjennomsnitt 2 600 flere årsverk per år.  Årlig har det i gjennomsnitt blitt litt over 10 000 flere offentlige årsverk.

Med unntak av 1986 vokste offentlig forvaltnings andel av den totale sysselsettingen hvert år fra 1970 til 1993.

I løpet av disse årene økte andelen offentlige årsverk markant, fra under 17 prosent til 29 prosent.

Etter 1993 har imidlertid andelen  vært relativt stabil: høyest i 1993 med 29 prosent og lavest i 2008 med 27,5 prosent.