Det mangler ikke på dommedragsprofetier om oljenæringen i disse tider. En smule edruelighet hadde vært på sin plass.

Skrevet .

 

Det har gått fort, og det kan bli verre. Statoil har fått mye kjeft for å ha bråbremset, og det er fortjent. Et selskap som står for rundt 70 prosent av aktiviteten i Nordsjøen, har et visst ansvar for å gi sine underleverandører en sjanse til å skifte gir. Jeg har hørt historier om selskaper,  som bare for halvannet år siden fikk beskjed om å oppbemanne dersom de ville være med på dansen. Nå i vinter kom kontrabeskjeden:  Et varsel om et veritabelt kostnadskutt.

Det kom så fort og med en slik styrke at oljeservicenæringen knapt fikk en sjanse til å omstille seg. Effekten ser vi nå. En bølge av oppsigelser. Nødvendig for å tilpasse bedriften til et marked med et mye lavere aktivitetsnivå.

Samtidig stiller jeg spørsmålet om oljeserviceselskapene har latt seg beruse av framtidsbildet i Nordsjøen. Investering i utstyr og personell de siste årene har vært uten sidestykke. Aibel har  doblet bemanningen fra 2010 til 2013. Andre har tatt enda hardere i.

Intet tre vokser  inn i himmelen. Er det noe vi har lært her vestpå, så er det det.  Kanskje burde mange i bransjen hatt litt is i magen.

Nå venter en tøff vinter for mange. 2015 kan bli et vanskelig år. Vårt kanskje fremste analyseselskap, Rystad Energi, spår «litt verre for det blir bedre».

-Modifikasjons-, vedlikeholds- og nybyggingsmarkedet vil få en «dip» i 2015, før vi igjen vil se en bedring, er signalene derfra.

Men situasjonen byr også muligheter. En mulighet til å trimme skuta for framtida. Omstillingskompetansen i vår region er et av våre konkurransefortrinn.

Samtidig er det noen som «gleder» seg. Den landbaserte industrien er blitt tappet for arbeidskraft gjennom disse hektiske årene i oljeservicenæringen. Små og mellomstore bedrifter har mistet sine beste folk. Selv bilfirma har lært opp unge mekanikere, bare for å se dem forsvinne til bedre betalte jobber i oljå når de er ferdig utlært.

Nå kan situasjonen snu seg. En økende arbeidsledighet trenger ikke å være negativt. Det gir mulighet for bedrifter til å skaffe seg kompetent arbeidskraft. Historien viser også at arbeidsmarkedet har en formidabel evne til å absorbere økt ledighet. Vi husker vel alle da vårt kanskje største næringslokomotiv, Hydro på Karmøy , måtte si opp 400 mann da Søderberganlegget ble lagt ned i 2009.

Det gikk ikke lenge før de fleste var i jobb igjen.

Og kanskje leste du konsernsjef Svein R. Brandtzægs optimistiske framtidsvyer for aluminium i avisa sist uke. Med utsikter til ny pilotfabrikk på Karmøy med fra 50 til nye 200 arbeidsplasser.

I et dynamisk arbeidsliv vil det alltid swinge.

Vi her vest har trening i å takle det..