Norsk studie viser at arbeidsgivere som iverksetter tiltak på arbeidsplassen for å få ned sykefraværet, får lite igjen for pengene.

Skrevet .

– 10 prosent av norske arbeidstagere står for 80 prosent av sykefraværet. Det er stor sannsynlighet for at disse ikke blir fanget opp av tiltak på arbeidsplassen for å få ned sykefraværet, sier forsker Torill Tveito ved Uni Helse i Bergen til Aftenposten.

Hun er en av seks som står bak en gjennomgang av 17 studier av 24 tiltak på arbeidsplasser i de nordiske landene, Nederland og Canada, med mål om å få ned sykefraværet.

Konklusjonen deres en nedslående.

Få av tiltakene utprøvd på arbeidsplassene har effekt, og arbeidsgiverne får dermed lite igjen for å satse på slike tiltak.

– Det kan være eksempelvis å kjøpe inn tjenester i form av trening, undervisning og informasjon om hvordan man jobber, om muskel og skjelettplager, problemløsning eller ergonomisk undervisning, sier Tveito.
Et typisk eksempel er tilfeller der arbeidsgivere inngår avtaler med treningssentre om rabatt på trening, eller får treningstilbud på arbeidsplassen.

Tveito sier man tidligere var sikre på at vanlig trening ville hjelpe, men dette har vist seg å ha liten effekt.

– De som er med på disse tiltakene er sannsynligvis de som trener fra før av. Dermed blir de friske friskere, men har liten effekt på dem som er mye borte, sier Tveito.

Hun tror en av årsakene til at tiltakene ikke treffer, er at de nettopp ikke fanger opp de som har mest fravær.

Enten fordi de går på full sykmelding, og dermed ikke er til stede på arbeidsplassen, eller fordi de føler seg for syke til å delta.

Les hele saken her: http://www.aftenposten.no/jobb/Far-ikke-ned-sykefravaret-7095850.html