Flere søker seg til lærer- og sjukepleierutdanning på HSH. Ingeniørutdanningene har færre søkere enn i fjor.

Skrevet .

 

Årets søkertall for samordna opptak viser at HSH følger opp fjorårets gode søkertall. HSH har i år 1176 søkere som har HSH som sitt førstevalg gjennom Samordna opptak. Det er en oppgang på to prosent fra i fjor.

Studiumnavn 2013 2014 2015 Diff. 14/15
Branningeniør 34 59 44 -25 %
Maskiningeniør 70 68 41 -40 %
Kvalitets- og HMS-ingeniør 82 76 45 -41 %
Maritim utdanning, nautikk 91 90 77 -14 %
Økonomi og administrasjon 179 240 188 -22 %
Økonomi og administrasjon, deltid 67
Totalt, ATØM 456 533 462 -13 %
Sjukepleierutdanning, Stord 112 133 139 +5 %
Sjukepleierutdanning, Haugesund 162 190 255 +34 %
Totalt, AHF 274 323 394 +22 %
Grunnskolelærer 1-7 med vekt på kreative og estetiske læreprosesser 46 52 63 +21 %
Grunnskolelærer 5-10 64 70 78 +11 %
Barnehagelærerutdanning 61 73 67 -8 %
Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag
Faglærerutdanning i musikk 9 4 11 +175 %
Årsstudium i kunst og håndverk 24 15 18 +20 %
Årsstudium i engelsk 19 25 25 0 %
Årsstudium i idrett 24 33 23 -30 %
Årsstudium i musikk 12 11 13 +18 %
Årsstudium i samfunnsfag 20 17 22 +29 %
Totalt, ALK 279 300 320 +7 %
Totalt, HSH 1009 1156 1176 +2 %