Østensjø Rederi har bestilt tre nye eskorte-slepebåter med utstyr fra Wârtsilä. En trendsetter, sier prosjektlederen.

Skrevet .

De er alle utstyrt med Wärtsiläs dual fuel-motorer integrert med et skreddersydd gasslagrings- og tilførselssystem, som også er levert av Wärtsilä, skriver Skipsrevyen.

Slepebåtene vil primært bruke LNG, men dual fuel-motorene gir fleksibilitet til å velge drivstoff basert på tilgjengelighet, pris og lokale miljørestriksjoner.

Kontrakten på Wärtsilä-pakken ble signert i desember 2014. Fartøyene er designet av det Canadiske selskapet Robert Allan Ltd, i tett samarbeid med Østensjø rederi.

Østensjø Rederi er en ledende leverandør av offshoretjenester, og opererer en flåte på 28 moderne skip. Selskapets slepebåter opererer for tiden ved fire terminaler lokalisert i Norge, England og Irland.

Konsernet har kontorer i Norge, Storbritannia, Irland og Malta.

LNG-systemet, som består av Wärtsiläs LNGPac drivstoffsystem, et fullt integrert gasshåndteringssystem og Wärtsilä Gas Valve Unit (GVU), er spesielt designet for å imøtekomme behovet for en kompakt løsning.

Slepebåtene vil bli drevet av 6-sylindrede Wärtsilä 34DF dual fuel-motorer. Utstyret fra Wärtsilä skal leveres i løpet av første halvdel av 2016.

– Dette er trendsettende slepebåter i forhold til å sikre miljømessig bærekraft gjennom bruk av LNG. Wärtsilä er ledende innenfor denne teknologien.

Fleksibiliteten til dual fuel-teknologien sikrer også høy driftssikkerhet siden skiftet fra gass til diesel kan gjøres når som helst uten tap av hastighet eller kraft, sier Carl Johan Amundsen, prosjektleder i Østensjø Rederi.

Fartøyene er designet for en trekkraft på 100 tonn, og vil operere på Statoils Melkøya-terminal ved Hammerfest. Wärtsilä og Østensjø har samarbeidet tett for å utvikle LNG-løsningen som er valgt til de nye fartøyene.