Forventningene om en dobling av kraftforbruket i regionen gjør at Statnett vil ha en ny kraftledning til Haugalandet.

Skrevet .

Statnett foreslår i en utredning til Olje- og energidepartementet å bygge en ny kraftledning ut mot Karmøy for å møte forventninger om en dobling av kraftforbruket i denne regionen.

Det finnes flere industriaktører som venter på å etablere seg. Hydro planlegger en ny aluminiumsfabrikk på Karmøy og Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land fra Kårstø. I tillegg skriver selskapet i en pressemelding at det også foreligger andre planer for nærings- og industriutvikling i regionen.

Kraftforbruket kan dobles

Statnett planlegger uansett å gjøre mindre tiltak for å bedre utnytte dagens nett i Haugalandet. Om Hydro beslutter å bygge et nytt fullskala aluminiumsverk på Karmøy, blir det i tillegg nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å få et tilstrekkelig løft i kapasiteten.

Dersom alle aktuelle planer realiseres, vil kraftforbruket i denne regionen mer enn dobles.

Konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen, sier selskapet har vært i dialog med lokale myndigheter for å kartlegge hvilke muligheter som fins for å forsyne denne forbruksøkningen.

I forslaget har vi utredet alternativer på produksjons- og forbrukssiden, tiltak i driften og i sentralnettet. For å dekke et økende kraftbehov, mener vi det er nødvendig å forsterke sentralnettet.

Nå er det Olje- og energidepartementet som etter høringsrunden avgjør hvilket alternativ Statnett skal ta videre.

Bedrer sentralnettet

Ifølge Borgen er en ny kraftledning som bygges uten å beslaglegge en helt ny trasé, den beste løsningen for å forsyne det økte kraftbehovet.

Vi begrunner det i at en ny ledning vil være det raskeste, mest kostnadseffektive alternativet. Bygging av ny ledning kan dessuten gi nyttevirkninger i regionalnettet.

En oppgradering av de eksisterende ledningene ut til Karmøy vil medføre avbrudd i strømnettet, ta lenger tid, og bli vesentlig dyrere.

Konserndirektøren mener at å velge oppgraderingsalternativet mest sannsynlig vil forsinke oppstarten av den planlagte forbruksøkningen.

Alternativene beskrevet i Statnetts konseptvalgutredning er:

  • Oppgradering av eksisterende ledning fra Blåfalli via Stord til Karmøy og de to ledningene mellom Sauda og Karmøy
  • Bygging av ny ledning fra øst (eksempelvis Blåfalli)
  • Bygging av ny ledning fra Vestre korridor (eksempelvis Hylen)
  • Bygging av ny ledning fra BKK-området (eksempelvis Samnanger)