Fylkesutvalget i Hordaland heier på E134 og arm til Bergen. Men tro ikke at løpet er kjørt, advarer HN-direktør Egil Severeide.

Skrevet .

Her er vedtaket fra i går, som ble fattet mot SV og MDGs stemmer:

«Fylkesutvalet viser til at E134 er valt til nasjonal hovudvegsamband mellom Vestlandet og Austlandet. Aust/vest utgreiinga synte at E134 med arm til Bergen er det einaste samfunnsøkonomisk lønsame aust/vest konseptet mellom Oslo og Bergen. Fylkesutvalet stiller seg bak dette prosjektet.

Fylkesutvalet ber om at det snarleg vert sett i gang eit arbeid med ein KVU for arm frå E134 til Bergen»

Og da skulle jo alt være greit?

Å nei, da. Her er mange skjær i sjøen. Og minst ett paradoks, skriver Severeide

Paradokset er at den store enigheten om E 134 s fortreffelighet overhodet ikke viser igjen i fagetatens forslag til Norsk Transportplan for perioden 2019-2029. Denne NTP’en, som den kalles, er nå på høring og skal behandles i Stortinget neste vår. Det er den som «bestemmer» hvilke strekninger som skal prioriteres.

I øst-vest utredningen som Statens Vegvesen (SV)  la fram for snart to år siden, var tre varianter av E 134 de mest lønnsomme av alle alternativene. Og anbefalingen fra SV var ikke bare at E 134 skulle være en av to hovedferdselsårer øst-vest, det skulle være den foretrukne.

«På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der utbygging av E134 gis høyeste prioritet,» sto det.

Da regjeringen i Sundvollen-erklæringen presiserte at den ville «særlig investere i de mest lønnsomme hovedveiprosjektene som knytter Norge sammen» slapp vi jubelen løs, og tenkte at NÅ er vi sikra.

 

For E134 knytter beviselig Norge sammen og knuser alle konkurrentene i  lønnsomhet.

 

Så kom NTP-forslaget i vinter- og slo lufta ut av oss. Ingen av de vakre ordene om E134 i øst-vest utredningen var å finne. Det første delprosjektet  i E134-planen, Seljestad-Røldal, var ført opp i andre periode (2023-2029). Ikke nok med det; alle delprosjektene over Haukeli var blitt ulønnsomme. Samlet sett er altså E134 superlønnsom. Men prosjekt for prosjekt er den ulønnsom.

Der står saken. Sammen med våre venner i Haugaland Vekst og AS Haukelivegen jobber vi nå med hovedmålet;  å få Seljestad-Røldal tunnelen framskyndet til første periode i NTP med byggestart rundt 2020. Da er vi i gang med det store Haukeli-prosjektet, og her mobiliseres det stort.

Det er IKKE selvsagt. Det er mange som beinet. Men vi mener vi har gode argumenter. Som at det må være samsvar mellom konklusjonen i den Regjerings-bestilte  øst-vest utredningen og prioriteringen i NTP.

Det er det definitivt ikke i dag. Og da hjelper det lite at halve Norge heier på E134, avslutter Severeide.