Veldig mange selskaper innen olje- og gassektoren er opptatt av å redusere kostnadene.

19 prosent av storbedriftene på Vestlandet tror de vil kutte ansatte i løpet av 2014.

Skrevet .

På den annen side forventer bare 5 prosent av de mindre bedriftene at de vil få færre ænsatte. Dette kommer fram av Vestlandsindeksen, en undersøkelse som blir utarbeidet av Sparebanken Vest fire ganger i året og som ble lagt fram torsdag.

Veldig mange av de store bedriftene er rettet mot olje- og gassektoren, og vi ser at denne næringen er veldig opptatt av å redusere kostnadene, sier samfunnsøkonom Kristina  Hanson i Sparebanken Vest Markets.

Sist uke ble det klart at Statoil utter 239 stillinger innen IT, eiendom, finans og kontroll.

700 bedriftsledere er videre spurt om hvordan konkurransen vil utvikle seg de neste fem årene. 60 prosent svarer at de forventer tøffere konkurranse om oppdragene, mens 14 prosent forventer betydelig tøffere konkurranse.

Pessimismen står sterkest i Sogn og Fjordane, mens Møre og Romsdal ser mest positivt på fremtidsutsiktene.

I Stavanger er det bare 8 prosent av bedriftslederne som tror de får utfordrende konkurranse.