– Vi håper på oppstart på Haukeli-tunnelene i 2015, og mener det er fullt mulig å få det til, sier styreleder i AS Haukelivegen, Petter  Steen jr.

Skrevet .

Da NTP-forslaget ble offentliggjort for snaut to uker siden, rettet tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa en klar oppfordring til bompengeselskapet om å stå på for å få i stand forhåndsinnkreving for tunnelprosjektet.

– Vi følger opp, både i forhold til høringer på Stortinget, og å holde trykket oppe ovenfor et bredt utvalg av stortingsrepresentanter, skriver Haugesunds Avis..

Vi tar signalene fra Magnhild veldig på alvor, og følger dette videre, sier Steen jr., som vil ha på plass bompengeinnkreving og tillatelse til låneopptak.

Derfor jobbes det med sikte på en komitémerknad og et stortingsvedtak 18. juni (NTP) som gir tillatelse til å starte bygging tidligere.

Han regner med at bl.a. forslag til reguleringsplan vil være klar i løpet av kort tid.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/gar-for-byggestart-pa-haukeli-i-2015-1.7858805