Næringsforeningens Frokostkurs handlet denne gangen om «Ledelse i turbulente tider»

Under næringsforeningens Frokostkurs vektla Deloittes Andreas Enger viktigheten av at bedriftene må forstå egen likviditetssituasjon.

Skrevet .

Næringsforeningens Frokostkurs handlet denne gangen om «Ledelse i turbulente tider» med kursholderne Andreas Enger og Geir Arne Veglo, begge fra Deloitte. Innholdet i presentasjonene tok  utgangspunkt i hvordan selskaper bør forholde seg i turbulente tider med tanke på strategivalg.

Andreas Enger trakk frem viktigheten av at bedriftslederne må ha en god forståelse av bedriftens likviditetssituasjon for å kunne ha troverdighet i markedet. «Hvis en gir en lovnad i en finansiell restruktureringsprosess og bryter denne, er det alvorlig, for tillitt er essensielt i en situasjon som handler om å gi og ta», sa Enger til deltakerne på kurset som ble avholdt på Scandic Hotel.

Enger trakk også frem at det er viktig at bedriften har en plan for krevende likvide tider som kan komme, og ha evnen til å tenke tre skritt frem, og en tilhørende plan for å løse situasjonen i løpet av kort tid. Tidsaspektet fra oppstått situasjon til forslag til løsning, kan ofte være det avgjørende for å unngå skifteretten.

Partner i Deloitte, Geir Arne Veglo, sa at bedriftene i krevende tider trenger en ledelse som er komfortabel med å jobbe med endringer. Han påpekte at det er stor forskjell på å lede et selskap oppgangstider og i turbulente tider. Han trakk blant annet også frem arbeidsmetoden Lean som et viktig verktøy i tiden som ligger foran oss.

Under kan du se bilder fra kurset:

IMG_1855IMG_1854IMG_1851IMG_1853IMG_1850IMG_1849IMG_1845IMG_1846