Vigleik Dueland t.v., her sammen med Michael Grâefe, slår et slag for samarbeid i reiselivsnæringen

-Turister bryr seg ikke om fylkes- og kommunegrenser, sier destinasjonsselskapene og slår sine pjalter sammen.

Skrevet .

Destinasjonsselskapene i Rogaland med omegn formaliserer og styrker samarbeidet. -Det handler om å tilby

turistene så gode opplevelser at de blir her lenger. Turister bryr seg ikke om fylkes- og kommunegrenser, sier de

tre aktørene bak det nye samarbeidet.

HAUGALANDET/STAVANGER REGIONEN/RYFYLKE:

Turisme og reiseliv vokser som aldri før. For å ta enstørre andel av veksten tar nå Destinasjon Haugesund & Haugalandet,

Region Stavanger og Reisemål Ryfylke grep for å gjøre reiselivet i de geografiske områdene enda mer konkurransedyktig

og attraktivt.

-Vi tror et tettere og mer helhetlig samarbeid vil styrke satsingen på reiseliv gjennom tydelige synergier,

effektivisering av ressurser, frigjøre operative midler og ikke minst bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft for

næringen, forteller de tre styrelederne Inger Karin Larsen, Karton Nilsen og Audun Rake

Det er altså Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger som utgjør det nye

samarbeidet.

De tre destinasjonsselskapene vil fortsette som før, men har nå etablert et felles prosjektselskap for prosjekter

med felles interesse. I første rekke favner samarbeidet ferie- og fritidsmarkedet.

-Vi tror vi kommer til å se tilbake på denne formaliseringen av samarbeidet som en milepæl, meddeler de tre

daglige lederne Vigleik Dueland, Elisabeth Saupstad og Liv Jorunn Tjelmeland.

Turister og feriefolk forholder seg ikke til kommune- og fylkesgrenser. De ønsker gode opplevelser, organisert og

tilrettelagt på en god måte. Vårt felles mål er jo å beholde turistene her lengst mulig. Dermed blir det unaturlig å

dele opp vår felles region. Vi står rett og slett mye sterkere sammen, fortsetter de.

Det overordna målet er økt verdiskaping ved å øke reiselivstrafikken på tvers av kommunegrenser gjennom felles

prosjekter, og skape bedre lønnsomhet for reiselivsbedrifter og andre som er medlemmer i

destinasjonsselskapene.

-Vi ønsker å beholde turistene i området flere dager og tilby gode opplevelser i hele regionen.

Tettere bånd mellom næringen på tvers av geografiske områder, samt et utvidet samarbeid og større synlighet i

Fjord Norge og Visit Norway, er noe av det reiselivsnæringen kan se frem til.

-Det er viktig å ta på seg gjestebrillene og sette seg inn i turistens perspektiv. Vi jobber i et globalt marked og vi

har allerede turister fra hele verden i vår region. I en slik virkelighet må vi våge å tenke stort. Det handler om å

skape god tilgjengelighet for turistene og legge til rette for gode rundreiser, opplevelsespakker og være tilstede i

de riktige kanaler, sier en entusiastisk trio av reiselivssjefer i kor.