Det går så det griner i Rogaland, og Haugesundregionen er intet unntak. Men det finnes utfordringer. Onsdag kan du ta næringslivet på pulsen på frokostseminaret i Lille Maritim.

Skrevet .

Der tar NHO Rogaland med samarbeidspartnere for seg Konjunkturbarometeret for Rogaland med hovedvekt på vår region.

NHO-direktør Hallvard Ween står for presentasjonen og han har invitert HN-direktør Egil Severeide til å lede arrangementet og til å komme med en oppsummering om situasjonenn og utsiktene i Haugesundregionen sett fra Næringsforeningens ståsted.

Dette er en viktig arena for informasjon og kunnskapsutveksling og SR-Banks Runar Skarstein og Arnt Ole Bang i ISS Personalhuset skal bidra med korte foredrag, sistnevnte om behovet for utenlandsk arbeidskraft.

Her kan du lese mer om programmet og melde deg på:

https://www.sparebank1.no/WebLink/Felles/wlrespon.nsf/viewUPID/RNU6112315114

              [[wysiwyg_imageupload:101:]]