Nyetablerte firma i Tysvær og Karmøy er mest livskraftige i vår region, faktisk godt over landsgjennomsnittet.

Skrevet .

HN-direktør Egil Severeide presenterte i en kronikk i Haugesunds Avis denne uka en del problemstillinger rundt gründerbedrifter og deres overlevelsesevne.

Les kronikken her: http://www.h-avis.no/debatt/kronikk/meninger/ingen-spok-a-vare-gr-nder/o/5-62-365568

Rådgiver Jostein Aksdal i Tveit Regnskap fattet interesse for tema, og har gjort dypdykk i SSBs faktabase. Han har gjort interessante funn om lokale bedrifter og deres overlevelsesevne.

– Figuren over viser hvor mange prosent av de nyetablerte selskapene i 2009 som overlevde fram til 2014 (fortsatt drift). Statistikken omfatter alle selskapsformer. Vi ser av tallene at på landsbasis overlevde kun 7 av 10 nyetablerte selskaper (27 %). Overlevelsesgraden i Haugesund var noe lavere enn landsgjennomsnittet (25 %), mens og Karmøy (33 %) og Tysvær (34 %) ligger godt over, sier Aksdal.

Ifølge SSB er det en betydelig forskjell på selskapsform der nesten 49 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2009, var fortsatt i drift etter 5 år, mens bare 21 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode.

Tabellen nedenfor viser antall nyetablerte selskaper per kommune i 2009, og hvor mange som er igjen årene 2010-2014. Vi ser at det i 2009 ble etablert 42 069 selskaper i landet og 652 selskaper i de fire lokale kommunene. Etter 5 år var 193 i fortsatt drift.

 

Etablert Antall   selskap som har overlevd
År

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Haugesund

259

126

107

90

80

65

Karmøy

276

146

133

115

107

91

Vindafjord

52

25

22

21

18

15

Tysvær

65

42

38

30

24

22

Landet

42 069

20 355

18 547

15 642

13 334

11 546

 

Regner vi dette om til en prosentvis overlevelsesgrad i tabellen nedenfor, ser vi at kun halvparten av bedriften overlevde det første året på landsbasis (48 %), mens den varierer fra 48 % i Vindafjord til 65 % i Tysvær her lokalt.

 

%-andel   selskap overlevd som ble etablert i 2009
År

2010

2011

2012

2013

2014

Haugesund

49 %

41 %

35 %

31 %

25 %

Karmøy

53 %

48 %

42 %

39 %

33 %

Vindafjord

48 %

42 %

40 %

35 %

29 %

Tysvær

65 %

58 %

46 %

37 %

34 %

Landet

48 %

44 %

37 %

32 %

27 %

Kilde: SSB og egne beregninger

 

Hva kan vi så trekke ut av dette tallmaterialet?

-Det er tydeligvis krevende å starte bedrift siden nesten halvparten forsvinner etter 1 år og 7 av 10 etter 5 år. Nå modereres dette bildet noe av om man har ansatte i selskapet – da øker overlevelsesgraden på landsbasis fra 27 til over 50 prosent etter 5 år, noe som tyder på at de som starter selskap med tanke på at dette skal være et levebrød også drifter selskapet bedre.

Så vet vi også at det ikke er uvanlig at man har opptil flere forsøk bak seg før man lykkes med et selskap. Mange nystartede selskaper har kanskje heller ikke nok fokus på økonomien og vi ser at mange mangler kompetanse om økonomi og det å drive en bedrift.

Det er meget viktig å få inn utestående fakturaer. Får du ikke inn pengene kundene skylder deg, blir du selv lett en dårlig betaler og dette kan gå utover bedriftens likviditet. I tillegg må man ha god kostnadskontroll slik at kostnadene holdes så lave som mulig, sier Jostein Aksdal.

 

aksdal jostein Jostein Aksdal under foredrag på Byggarena høsten 2016