-Å påføre bedrifter og familier en slik ekstraskatt er uholdbart, sier HN-direktør Egil Severeide. (Arkivfoto: Haugesunds Avis)

- Det er helt urimelig å foreslå en nær firedobling av bompengeavgiftene. Dette regnestykket må gjennomgås på nytt, sier HN-direktør Egil Severeide.

Skrevet .

Han viser til forslaget fra Statens Vegvesen, som i verste fall kan føre til en familie med en bil får en bomregning på rundt 20.000 kroner i året mot nå rundt 5.000 med full rabatt.  Vegvesenet begrunner forslaget med  kostnadsvekst og flere prosjekter i Haugalandspakken.

– Å påføre bedrifter og familier en slik ekstraskatt er uholdbart. Jeg stiller meg også tvilende til om en regjering med bompengemotstanderen Frp på laget vil gi grønt lys for en slik løsning. Vi skal gjerne bidra til bedre veger, men dette er langt i overkant.

– Men Næringsforeningen ivrer jo for bedre kommunikasjoner i Haugesundregionen. Slikt er ikke gratis?

– Det er det ikke, men vi mener Staten må ta en større del av regningen. Det håper vi den nye regjeringen også vil gjøre. Vi skal gjerne bidra med vårt, men ikke for enhver pris. En så formidabel økning som det nå legges opp til er uakseptabel. Regnestykket må gjennomgås på nytt, inkludert en vurdering av de prosjektene som ligger inne i Haugalandspakken, mener Severeide.

I juni skrev Haugesunds Avis at de resterende prosjektene i Haugalandspakken vil koste fire milliarder og at inntektene måtte dobles. En ny kvalitetssikring viser nå at tallet er 5,7 milliarder, skriver avisen.

Et av Statens vegvesens forslag er en fullpristakst på 25 kroner, eller 22 kroner om du slår til på rabattordningen som foreslås til ti prosent. I dag koster det tolv kroner, men rabattordningen gjør at det kan koste så lite som seks kroner.

 

Forklaringen på at prisen har steget skyldes at det er en generell kostnadsøkning, forklarer Astrid Eide, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– I tillegg var ikke alle prosjektene ferdig planlagt da arbeidet med Haugalandspakken startet. Jo mer vi planlegger, jo riktige blir nå tallene.

Eide forteller at Statens vegvesen, på oppdrag av den politiske styringsgruppen, har sett hva det vil koste å finansiere resterende prosjekter i Haugalandspakken.

– Vi har laget flere forslag og dette er kun ett av dem, sier Eide.

I Nasjonal transportplan 2014–23 er det vedtatt at alle nye vegprosjekt kun kan ha en maksimal rabatt på 10 prosent.

– Om en går inn for økt takstøkning vil rabatten bare bli på ti prosent for det er maksgrensen som ble vedtatt i Stortinget, sier Eide og legger til dette ikke er noe som Statens vegvesen kan gjøre noe med. Forblir bomtaksten som i dag vil 50-prosentordningen stå ved lag.

 

Varaordfører i Haugesund, Sven Olsen (Frp) karakteriserer en økning i dette størrelsesomfanget som dramatisk.

– Det vil ha en negativ effekt på Haugesund som handelsby og folk kommer til å tenke over hvor de kjører for å unngå bommene.

Han mener også økningen vil gå hardest utover småbarnsfamilier.

– Har du to biler og unger som skal leveres her og der risikerer en å måtte betale opp til 40.000 kroner i året for to biler, sier Olsen.

Nå ønsker han en grundig gjennomgang av de gjenstående prosjektene i Haugalandspakken.

– Jeg synes det blir litt feil at vi skal betale så mye i Haugesund for å finansiere tunnel gjennom Hodnafjellet, Olsen han som forteller at han vil be om en forklaring på årsaken til de økte utgiftene når den politiske styringsgruppen for Haugalandspakken møtes 5. desember.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/22-kroner-per-passering-1.8182895