Unge ledere ansetter helst bare unge. Lederen tror de skal bli gode og lojale medarbeidere. Forskning viser det motsatte.

Skrevet .

Senter for seniorpolitikk, SSP, har nylig presentert undersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer, tatt opp blant 1000 norske ledere.

– Vi ser at 64 prosent av dem som har ansatt nye de siste 12 måneder, oppgir at ingen av de nyansatte er over 50 år.

Bare 8 prosent av de spurte oppgir at halvparten eller en høyere andel av de nyansatte er over 50 år, sier Erik Dalen i Ipsos MMI som har gjennomført undersøkelsen til seniorpolitikk.no.

– De lederne som selv er over 50, skiller seg ikke nevneverdig fra yngre ledere når det gjelder å ansette medarbeidere over 50 år.

Ledere i store bedrifter har oftere ansatt seniorer enn det som er vanlig blant ledere i små bedrifter, ifølge Dalen.

– Barometret viser både positive og negative holdninger til eldre arbeidstakere, og holdningen er klart mer positiv nå enn for ti år siden.

De fleste lederne er fornøyd med de seniorene de har ansatt, problemet er bare at de ikke ønsker å ansette nye, sier SSP-direktør Kari Østerud til nettstedet.

Professor Reidar Mykletun ved Universitetet i Stavanger, UiS, har forsket på arbeids- og organisasjonspsykologiske tema i en mannsalder.

Han er intervjuet av Aftenbladet og mener bildet som norsk seniorpolitisk barometer gir av at ledere ikke vil ansette folk over 50 år, må nyanseres noe:

– De fleste bedrifter gjør en del for å beholde arbeidstakere over 50 år. Ved nedbemanning er det vanlig å ta vare på den beste kompetansen, og det er dem over 50 som har mest erfaring.

Men mange virksomhetsledere er bekymret for å ikke kunne få nok unge inn i bedriften.

Når en rekrutterer nye, vil en derfor fylle på med yngre medarbeidere, også av den grunn at ikke alle skal være eldre og forsvinne samtidig, sier han til Aftenbladet.