I desember i fjor var det lekkasje på Statoils Statfjord A-Plattform, som her er avbildet.

Hvert år skjer det alvorlige gasslekkasjer på norsk sokkel. Over halvparten av dem skyldes menneskelig svikt

Skrevet .

Denne uken kommer Petroleumstilsynet med sin årlige rapport, RNNP – Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet – der slike lekkasjer ofte er et sentralt tema.

Prosjektleder Willy Røed forteller at resultatene de har fått inn til nå, for ham var overraskende. Han  leder et lekkasjeprosjekt på vegne av bransjeforeningen Norsk olje og gass (Norog).

– Det jeg biter meg merke i, er at over 60 prosent av lekkasjene kan relateres til menneskelig inngripen. Jeg trodde i forkant av prosjektet at det meste ville dreie seg om tekniske feil på utstyr, men det gjorde det ikke, sier Røed til Teknisk Ukeblad.

Han sier lekkasjene som regnes med, har et utslippsrate på 0,1 kilo i sekundet, da det er dette som defineres som et storulykkepotensiale.

I perioden som er kartlagt – 2008 til 2012 – var det 62 lekkasjer på over 0,1 kilo i sekundet. I kartleggingsarbeidet har man funnet ut at de fleste lekkasjene skjer under normal drift, og ikke under revisjonsstanser.

I tillegg skjer de fleste lekkasjene i forbindelse med arbeid på hydrokarbonførende utstyr, samt at det i stor grad dreier seg om menneskelige feil, og ikke tekniske feil.

37 av de 62 hendelsene kan relateres til menneskelig inngripen, ifølge arbeidet.

Les mer her:

http://www.tu.no/petroleum/2014/04/22/over-halvparten-av-gasslekkasjene-pa-norsk-sokkel-skyldes-menneskelig-svikt