- Hvis utviklingen fortsetter, vil kraftselskapene risikere gradvis forvitring, mener Energi Norge.

Skrevet .

 Eierne har tatt ut 90 prosent av kraftselskapenes overskudd som utbytte.  -Kan ikke fortsette om det skal gjøres nye investeringer i nettet, mener Energi Norge.

 Utbyttefesten i kraftselskapene er ikke bærekraftig. Det slår interesseorganisasjonen for kraftnæringa, Energi Norge, fast etter en gjennomgang av årlig utbytte og investeringsplaner i norske kraftselskaper.

– Å være eier i et kraftselskap blir annerledes i årene framover. Man har høstet i mange år, men nå er det på tide å så. Når vi nå går inn i en investeringsfase, vil det bli mye mindre rom for overskudd i årene framover, sier direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til NTB.

Mer enn overskuddet

I en rapport som Thema Consulting Group har laget for Energi Norge går det fram at de 60 største kraftselskapene har tatt ut 16,7 milliarder kroner i utbytte de siste to årene.

Dette utgjør 90 prosent av overskuddene. Minst 16 av selskapene har tatt et utbytte som er høyere enn 100 prosent av overskuddet.

– Utbyttenivået lar seg ikke forene med selskapenes planer og samfunnets forventninger om investeringer i årene fremover. Hvis utviklingen fortsetter, vil kraftselskapene risikere gradvis forvitring, sier Ulseth.

Les mer her:

http://www.tu.no/kraft/2013/11/18/90-prosent-av-kraftselskapenes-overskudd-har-blitt-tatt-ut-som-utbytte