Samferdselsministeren utelukker ikke at det kan bli tidligere oppstart på tunnelen Seljestad-Røldal. Positive signaler, sier HN-direktøren

Skrevet .

Samferdselsministeren overlater til Stortinget om det blir endringer i NTP på oppløpssiden, men han vet at Seljestad-tunnel står på dagsordenen i transportkomiteen, skriver Haugesunds Avis etter å ha intervjuet Solvik-Olsen under hans besøk på Karmøy i går.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fra Rogaland ble møtt med krass kritikk da han la fram regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) tidligere i år.

Blant annet fra dem som kjemper for en vintersikker hovedstrategi mellom vest og øst.

Det var spesielt utsettelse av ny tunnel mellom Seljestad og Valldalen som skapte mest harme lokalt. Den ligger nemlig ikke inne i transportplanen før i andre periode, med tidligst oppstart i 2024.

Lederen i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, er blant dem som har ropt høyest i retning Solvik-Olsen, skriver Haugesunds Avis.

Les mer i dagens Haugesunds Avis

HN-leder Egil Severeide sier han er glad for signalene fra Solvik-Olsen, og at de stemmer godt overens med hans egen vurdering av saken.

– Det jobbes hardt i departement og på Stortinget for å få på plass en løsning som kan sikre tidligere byggestart på Haukeli-prosjektet. Vår hovedprioritet er å kunne starte arbeidet med  tunnelen Seljestad-Røldal i første periode av NTP, altså før 2024. Vi har nær kontakt med det politiske miljø, og vi opplever at det er stor forståelse og vilje til å få dette til, sier Severeide.

Les også om flyplassen