- Skal vi få til befolkningsvekst, trengs det nye arbeidsplasser, sier ordfører Marte Eide Klovning.(Foto: Utsira kommune)

Lille Utsira mistet tolv innbyggere i fjor og er dermed nede på på 196. Naturlige flyttestrømmer, sier ordføreren.

Skrevet .

Ordfører Marte Eide Klovning håper å lokke til seg nye sambygdinger blant annet med etableringsstøtte, næringsfond og et trygt oppvekstmiljø, skriver nettavisen.no.

– Vi er en del av en trend med store flyttestrømmer, der regionsentre vinner og små kommuner taper, sier ordføreren i en av fraflyttingskommunene.

Norske småkommuner blør mest på innbyggerstatistikken. Størst prosentvis tilbakegang i 2018 hadde øykommunen Utsira. I 2017 hadde de 208 innbyggere. Ved inngangen til 2019 er tallet 196. Med minus 5,8 prosent er det ingen med større tilbakegang når Nettavisens rangerer 100 kommuner med størst tilbakegang i innbyggertallet.

Til sammenligning fikk Norges raskest voksende kommune – Ullensaker i Akershus – 1658 nye innbyggere i 2018, en befolkningsvekst på 4,5 prosent.

Men det er langt fra Utsira til Ullensaker:

– Skal vi få til befolkningsvekst, trengs det nye arbeidsplasser, Kommunen skal legge til rette for det, blant annet ser vi at reiselivsnæringen kan vokse, men det må privat initiativ til, sier Utsira-ordfører Marte Eide Klovning (Utsira Fellesliste) til Nettavisen.

 

Tabellen viser de ti kommunene med størst prosentvis tilbakegang i innbyggertallet i 2018. Se lenger ned i saken for hele lista med 100 fraflyttingskommuner.Foto: (Nettavisen)

 Tabellen viser de ti kommunene med størst prosentvis tilbakegang i innbyggertallet i 2018.Foto: (Nettavisen)

Hun skryter av en kommune og et lokalsamfunn med et godt og trygt oppvekstmiljø, gratis skolelunsj, gratis kulturskole og et næringsfond. Kommunen gir også boligetableringstilskudd med inntil 10 prosent av kjøpesum, maksimalt 200.000 kroner, for de som vil etablere seg her.

De som er pendlere på øya er stort sjøfolk og offshorearbeidere. De drar på jobb og er borte noen uker av gangen. Ordføreren vet bare om én som pendler til jobb på fastlandet hver dag. Det har sin naturlige forklaring:

– Det tar 70 minutter med båt, så du må være litt sjøsterk, sier hun.

Nordland fylke mistet flest

I antall innbyggere er ikke Rogaland fylket som blør mest på Nettavisens liste. De sju Rogaland-kommunene på lista (Utsira, Kvitsøy, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Suldal og Sauda) mistet i sum 298 innbyggere. Her blir Rogaland slått av både Nordland (minus 551), Hedmark (minus 396), Oppland (minus 385), Trøndelag (minus 362), Telemark (minus 347), Troms (minus 316) og Sogn og Fjordane (minus 415).