Fredag 30.august slapp sinkverket Boliden i Odda ut svovelsyre til luft. Nå er hendelsen rapportert inn til Klima - og forurensingsdirektoratet (KLIF) og politiet vil ha en gjennomgang av rutinene til Boliden.

Skrevet .

Oddingene våknet opp til en morgen hvor tåkeskyene hang tungt nedover fjellsidene i industristaden innerst i Sørfjorden. Senere viste det seg at deler av «tåken» var en sky som stammet fra sinkverket Boliden som inneholdt mindre konsentrasjoner av svovelsyre, skriver Hardanger Folkeblad.

Årsaken til skyen var at måleutstyret i røsteanlegget på verket ikke fungerte som det skulle og registrerte feilaktig for høye konsentrasjoner av svovelsyre i anlegget.

Dette førte i neste tur til at store mengder vann ble pøst inn i anlegget for å kompensere for syrestyrken.

Dette førte igjen til utvikling av svoveltåke som ble sluppet ut av verket og vinden førte den senere inn over Odda. I følge Boliden viste de påfølgende målingene at det var lite konsentrasjon av svovel i skyen som ble sluppet ut, røsteanlegget ble likevel stengt for å utbedre feilen med måleapparatet.

Verket vet ennå ikke helt sikkert hvor mye som faktisk ble sluppet ut.

– Arbeidstilsynets normkrav til arbeid i svovelsyretåke er mindre en 0,1 ppm i løpet av åtte timer. Utslippet fredag varte fra klokka 07.37 til 08.17, det vil si, 40 minutter. Ingen av våre målinger viste utslag i nærmiljøet, sier fungerende informasjonssjef ved Boliden Odda, Bjørn Vivelid.

Han bekrefter at utslippet også er rapportert inn til Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF).

Les hele saken her: http://www.hardanger-folkeblad.no/hfnyheiter/article6846977.ece