Skissen viser Brings bygg etter utvidelsen, som i alt vil være på 9000 kvm

Bring åpnet sitt nye logistikksenter i 2013. Nå utvides allerede bygget med hele 3500 kvadratmeter.

Skrevet .

Daglig leder Magne Olav Strand ved Bring Cargo legger bak seg et rekordår, og har nå over kr 300 mill. i omsetning på anlegget på Raglamyr.

– Vi har hatt et eventyrlig år i 2014, og har en vekst på 30%  sammenlignet med foregående år, sier Stand til hninfo. Inklusive avdelingen til posten er det nå ca.200 årsverk sysselsatt i bygningen.

Den rekordtidlige utvidelsen skyldes stor vekst innenfor alle produktområder Bring er innenfor, og en større godsterminal legger beslag på den største delen av utvidelsen som er planlagt ferdigstilt innen 1. oktober.

En viktig brikke i ombyggingen er å få etablert et større og mer tilgjengelig kundemottak for Brings produkter, ikke minst Bring Express.

Markedet for denne type leveringen tar i følge Strand helt av, og det skyldes at netthandel har enorm vekst. Ikea er Bring Cargos største kunde, og det er ikke få kjøkken eller lignende varer som blir hentet på anlegget i dag.

Magne Olav Strand gleder seg naturlig nok også stort over innstillingen fra veimyndighetene, som vektlegger E-134 som en av hovedferdselsårene mellom Vestlandet og Østlandet.

– Slike prioriteringer gjør at vi også ser svært lyst på fremtidsutsiktene for vår bransje, avslutter Strand.

Magne Olav Strand Bring Cargo

Daglig leder ved Bring Cargo, Magne Olav Strand, foran det det automatiserte pakkebåndet som ble utvidet like etter oppstart.