Haugalandet må benytte sin unike mulighet til å posisjonere seg i reiselivsveksten som allerede er i gang, skriver Vigleik Dueland.

Skrevet .

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS er et reisemålsselskap som har som formål å legge til rette for

en positiv og fremtidsrettet utvikling av reiselivsnæringen på Haugalandet.

Det ligger i vår virksomhets natur å bidra aktivt til at regionen blir mer attraktiv som reisemål – både for

besøkende fra regionen, innenlands og utlandet.

Vi setter pris på interesse når det skal tilrettelegges for ulike former for reiseliv og turisme i vår region, og

vi registrerer det gode engasjementet det er rundt en eventuell etablering av Fjord Motorpark.

Vi er også positivt engasjert, da vi ser hva dette vil kunne bety for verdiskapingen i vår region, for svært

mange næringer, og særlig for reiselivet.

Alle kan føle både sympati og medfølelse for at naboer og andre involverte er spente og kanskje usikre på

hvordan utbygginger i lokalområdet vil arte seg. Nettopp derfor er det fint å få anledning til å løfte frem

årsaken for ønsket om utbygging.

Det har blitt en klisje å snakke om hva som skal bli «den nya oljå». Alle som har bodd noen år i vår region

vet hva de maritime næringene har betydd for velferd, arbeidsplasser og det norske samfunnet. Vi er også

blant dem som har kjent nedturen på kroppen. Vår nærhet til Nordsjøen og norsk sokkel gjør oss utsatt –

aller helst på godt, men også noen ganger på vondt.

Samtidig som verdiskapningen i olje- og gassnæringen har avtatt, har reiselivs-Norge opplevd en massiv

vekst. Det nordiske, det skandinaviske og det norske er noe av det mest attraktive for utenlandske turister.

2017 blir tidenes reiselivsår for Norge. Fjord Motorpark kan virke som en liten puslebrikke i denne

sammenheng, men viktigheten er desto større – spesielt for vår region.

I ytterste konsekvens handler Fjord Motorpark om vår evne til omstilling. Seilskip ble til dampskip,

sildefiske ble til oljeeventyr. Steinalderen tok ikke slutt fordi vi gikk tom for stein, men fordi vi utviklet

oss.

Haugalandet må benytte sin unike mulighet til å posisjonere seg i veksten som allerede er i gang. Og vi

ligger midt i smørøyet. Stavanger, Preikestolen og Kjærag i sør. Trolltunga, vakre Ryfylke i øst og Bergen

i nord. En mulighet for Haugalandet, men også en utfordring. Turistene som kommer hit vet hva de vil ha.

La oss gi dem det.

Himakånå, Langfoss, Vikinghistorien på Avaldsnes, Skudeneshavn, Trolltunga, Ryvarden, Vikingland,

Filmfestivalen, Sildajazz, Byfest1, Den Festivalen i Vangen, Etnemarknaden, Fjord Motorpark; det kan

være interessant å diskutere hvilke av dem som er viktigst, men neppe særlig nyttig. Svaret er nemlig at vi

trenger dem alle. Mangfoldet driver tilreisende over kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser.

Det er hevet over en hver tvil at idrettsaktiviteter og arrangementer bidrar til økt verdiskapning i

samfunnet, derfor en stor takk til alle ildsjeler som daglig står på for alle aktive barn og unge, som står på

for å gjennomføre arrangementer – dere bidrar mer enn det dere kanskje aner.

Innovasjon Norge har sammen med Pricewaterhouse Coopers og Norway Convention Bureau utviklet

analyseverktøy for måling av verdiskaping rundt et arrangement. Det er blant annet gjennomført analyse

av verdiskapningen av arrangementet «Gatebil» ved Rudskogen Motorsenter i Rakkestad kommune.

Resultatene viser at i løpet av denne ene helgen i 2016 er estimert lokal og regional verdiskapning av

arrangementet på hele 41,2 millioner kroner i Østfold fylke. Metode og modell er anerkjent. Resultatene er

sammenlignbare for arrangementer som kan gjennomføres i Fjord Motorpark.

41,2 millioner er mange penger. Har vi råd til å takke nei til slike summer? Hvem skal vi gi dem til.

Stavanger? Bergen?

Destinasjon Haugesund & Haugalandet har medlemmer fra hele regionen som deltar i prosjekt om å

utvikle aktivitets- og opplevelsesturisme basert på sport og lignende aktiviteter. Vi er også kjent med at en

stor internasjonal aktør som opplever Fjord Motorpark som idrettsarena er så interessant at de vurderer å

etablere seg på Karmøy for sitt markedssegment. Dette vil kunne bety bred markedsføring av hele

Haugalandet i et viktig internasjonalt marked.

Fjord Motorpark med planlagt integrasjon med Haugesund Lufthavn åpner også for å gjøre regionen

attraktiv for helt nye reiselivssegmenter, bla fallskjermklubber, privatpiloter med sine familier, et stort og

særskilt segment innen idrett og aktivitetssøkende reisende, i tillegg til bilinteresserte bilturister og

motorsykkelturister. Fjord Motorpark vil også kunne bidra til å løfte attraktiviteten for Haugalandet som

kurs- og konferansedestinasjon, samt attraktiviteten for cruiseturister, gjennom å tilby aktiviteter også til

disse segmentene. Med andre ord, et meget viktig bidrag til regionens reisemålsutvikling.

Det var i fjor til sammen 330.332 overnattinger på Haugalandet (målbare, alle marked, hotell og camping)

Basert på nasjonale omsetningstall som viser hva en gjest i snitt legger igjen pr døgn på den destinasjonen

man besøker, legges det igjen på Haugalandet over 612 millioner kroner. Regner vi med at byen og

regionen også har et stort antall dagsbesøkende av grupper, og privat besøkende, representerer dette i sum

en årlig omsetning på omkring 1 milliard kroner.

Vi bør sammen ha som mål å doble det beløpet som i dag legges igjen fra tilreisende til regionen. En

visjon og et mål om å la 1 milliard bli til 2 milliarder kroner. Det er oppnåelig. Vi må våge å ha tro på at

Haugalandet har et sterkt reiselivsprodukt, at utvikling vil løfte oss ytterligere, og at vi kan bli en betydelig

reiselivsdestinasjon i Norge – også innenfor arrangementsturisme. Fjord Motorpark vil kunne bli et meget

viktig bidrag – styrket attraksjonskraft, nye markeder, økt antall tilreisende gjester, styrket sysselsetting og

økt verdiskaping. Vi ønsker velkommen!

DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET

Vigleik Dueland

Reiselivssjef